رشد روز افزون جمعیت، گسترش صنایع، افزایش تقاضا، پایین بودن میزان بارندگی و محدودیت منابع آب از لحاظ کیفی و کمی از چالش های اساسی پیش روی صنعت آب و فاضلاب کشور هستند.

با بهره گیری از علوم روز و آموزش های کاربردی فنی و تخصصی در مجموعه ی آب و فاضلاب باید در راستای فائق آمدن بر این چالش ها پیش رفت. آموزش های کاربردی به ارتقای دانش و شاخص های فنی و مهندسی پرسنل صنعت کمک می کند و گردآوری منابع تخصصی و ایجاد ابزارهای آموزشی و منابع علمی از اموری است که هدایت کشور در مسیر توسعه و پیشرفت را تسهیل می نماید. در این سال ها صرفه جویی در مصرف آب یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور هایی است که برای دوری از خطر کمبود آب در فکر استفاده بهینه و مدیریت شده از آب هستند.

یکی از عوامل محدود کننده توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آینده در کشور، کمبود آب می باشد. میزان مصرف سرانه با فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد. متاسفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یک فرهنگ جایگاه خود را پیدا نکرده است، هدف از مطالعات مدیریت مصرف آب، شناسایی و معرفی روش های مختلف و مناسب، جهت کنترل مصرف آب و استفاده بهینه از آن می باشد.

آموزش افراد جامعه و همکاری با آموزش و پرورش و رسانه های جمعی در زمینه بهینه سازی مصرف آب شرب و روش های اصلاح الگوی مصرف  و همچنین شناسایی عوامل موثر بر اصلاح الگوی مصرف از اولویت های شرکت رایمون به منظور مدیریت مصرف آب می باشد.