مقدمه:

تزریق آنتی اسکالانت ؛ سیستم اسمز معکوس در حال بهره برداری می تواند رسوبات کربنات ها، سولفات ها، مواد بیولوژیکی، ذرات کلوئیدی و مواد غیر محلول آلی را بر روی غشاها تشکیل دهد.با توجه به شرایط دما و فشار یکسان در مقایسه با شروع بهره برداری، افزایش افت فشار در غشاها و کاهش تولید آب به طور همزمان مبین گرفتگی ممبرین می باشد.

تزریق آنتی اسکالانت- رایمون

 

 

انواع رسوبات تشکیل شده بر روی غشاهای ممبرین:

تزریق آنتی اسکالانت- رایمون

رسوبات تشکیل شده بر روی غشاهای ممبرین به شرح زیر می باشد:

-کربنات کلسیمCaco3

-سولفات کلسیم Caco4

-سولفات باریم Baso4

-رسوبات سیلیکاSio2

-فلورید کلسیم Caf

احتمال تشکیل رسوبات سیلیکا (Sio2) نسبت به سایر رسوبات کمتر می باشد. در صورت تشکیل این رسوبات، اثرات جبران ناپذیری بر روی ممبرین بر جای می گذارد.حلالیت سیلیکا به PH، دما، قلیاییت کل و غلظت سیلیکا بستگی دارد.حلالیت سیلیکا در حضور آلومینیم و آهن کاهش میابد؛ لذا اطمینان از عدم وجود آلومینیم و آهن در آب تغذیه در جلوگیری از رسوبات سیلیکا لازم است.

علت تزریق آنتی اسکالانت:

به منظور تامین ویژگی جداسازی مواد و قدرت آبدهی سیستم و کاهش انرژی مصرفی لازم است در فواصل زمانی مشخص به طور منظم سیستم تحت عملیات تزریق آنتی اسکالانت قرار گیرد.جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات بر روی غشاهای ممبرین که سبب گرفتگی و انسداد غشاها می شود تزریق آنتی اسکالانت صورت می پذیرد. مواد تشکیل دهنده ی آنتی اسکالانت سولفوریک اسید(۸۰%)، دترجنت و ترکیبات قلیایی می باشند.میزان تزریق آنتی اسکالانت  به ممبرین ها ۲ تا ۵ ppm می باشد.میزان تزریق متناسب با پارامترهای آب ورودی، میزان دبی، دما وPH متغیر می باشد.

چنان چه سیستم اسمز معکوس برای مدت کوتاه مورد استفاده قرار نگیرد بایست غشا با آب تمیز تحت فشار شست و شو شود.برای زمان های طولانی تر به منظور جلوگیری از رشد میکرو اورگانیزم ها بر روی غشا از ترکیب فرمالین استفاده می گردد.

گروه صنعتی رایمون عرضه کننده و تولید کننده انواع آنتی اسکالانت با برندهای Flocon، Avista vitec و آنتی اسکالانت گروه صنعتی رایمون با فرمولاسیون نوین آلمان می باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید