تصفیه فاضلاب شهری

مقدمه

wastewater recycling plant 250x250 - تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری ؛ روزانه در سراسر دنیا مقادیر قابل توجهی از فاضلاب با منشا های متفاوت تولید می شود. در واقع فاضلاب های تولیدی ممکن است حاصل از فعالیت صنایع مختلف مانند صنعت نفت، دارو، کاغذ، معدن و …. بوده و یا مستقیما توسط انسان و فعالیت هایی که در زندگی روزانه انجام می دهد تولید شود.

ترکیبات فاضلاب شهری

این فاضلاب معمولا متشکل از آب سیاه (آبی که برای مصارف بهداشتی توالت ها استفاده شده و فاضلاب حاصل از آن حاوی زائدات انسانی است.)، آب خاکستری (آبی که به منظور شستشو در حمام، شستشوی ظروف و مصارف آشپزخانه و شستن لباس ها استفاده می شود.)، مواد شوینده و صابون و رواناب های سطحی می باشد. همچنین مصرف دارو های مختلف توسط انسان نیز موجب ظهور مقادیری از مواد دارویی در فاضلاب شهری شده است.

 

 

 

 

biological effluent treatment plants 250x250 - تصفیه فاضلاب شهری

یکی از بارز ترین ویژگی های این فاضلاب آلودگی های میکروبی بوده و علاوه بر آن آلودگی های دیگری نظیر ویروس ها (مثل هپاتیت نوع A )، پروتوزوآ ها یا تک یاختگان (مثل کریپتوسپریدیوم) و انگل و تخم انگل ها (مانند آسکاریس) در این فاضلاب ممکن است وجود داشته باشند. علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، وجود مواد آلی ای که باعث ایجاد طعم و بو می شوند نیز در این دست فاضلاب ها گزارش شده است.

همچنین وجود مقادیر قابل توجه نیتروژن (در شکل های مختلف) می تواند موجب ایجاد پدیده ی “خوراک وری” یا Eutrophication آب های پذیرنده ی این نوع فاضلاب ها شود. رواناب های سطحی که وارد فاضلاب شهری می شوند حاوی دانه های شن وماسه و ذرات موجود در سطح خیابان ها هستند. همین امر وجود واحد دانه گیر را در تصفیه فاضلاب شهری ایجاب می نماید.

آلودگی میکروبی

effluent treatment plant 250x250 - تصفیه فاضلاب شهری

با توجه به وجود آلودگی های میکروبی در این فاضلاب، عدم تشخیص صحیح نوع و میزان آلودگی میکروبی و در نتیجه تصفیه ی ناقص آن، تاثیرات مخرب زیست محیطی و تهدید سلامت جانداران را در پی دارد. هر کدام از ویژگی های فاضلاب توسط یک شاخص اندازه گیری می شوند. در رابطه با ویژگی های باکتریایی نیز همین امر صادق است. به منظور انجام آزمایش و اندازه گیری میزان آلودگی میکروبی، باید از طریق اندازه گیری تعداد باکتری شاخص اقدام کرد.

 تصفیه فاضلاب شهری

کیفیت فاضلاب ورودی و استاندارد خروجی آن نقش مهمی در تعیین فرآیند ها و مراحل تصفیه فاضلاب شهری دارند. معمولا استفاده از روش های تصفیه متعارف می تواند پساب خروجی را به استاندارد برساند. گاهی نیز نیاز به استفاده از روش های متفاوتی در تصفیه فاضلاب شهری داریم.

این صفحه را به اشتراک بگذارید