تصفیه فاضلاب صنایع معادن

مقدمه

تصفیه فاضلاب صنایع معادن - رایمون

تصفیه فاضلاب صنایع معادن ؛ معادن همواره مقادیر زیادی از فاضلاب را تولید می نمایند. زیرا در معدن، آب همواره در تماس با سایر مواد معدنی می باشد. فاضلاب خروجی از معادن می تواند طی فرآیند های متفاوت مانند استخراج تولید شود. همچنین زهکشی به وسیله بارندگی هایی که در معدن رخ می دهد نیز می تواند یکی از عوامل تولید فاضلاب باشد.

تصفیه فاضلاب صنایع مختلف مانند صنایع معادن، به کاهش مقدار جریان آلوده تخلیه شده به محیط زیست توسط این صنایع کمک می کند. همچنین امکان استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده در همان صنعت فراهم می شود. این امر از نظر مالی به نفع صاحبان این صنایع است.

فرآیند تصفیه

به منظور تصفیه فاضلاب صنایع معادن از روش های فیزیکو شیمیایی و روش های بیولوژیکی استفاده می شود. فرآیند های متفاوتی در تصفیه فاضلاب صنایع معادن مورد استفاه قرار می گیرند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فرآیند های بیولوژیکی
  • نمک زدایی
  • زلال سازی
  • تبخیر و تبلور
  • گند زدایی
  • فیلتراسیون
  • تبادل یون
  • جدا سازی توسط غشا
  • پکیج های تصفیه (در صنایع کوچک و حجم های کم فاضلاب)

تصفیه فاضلاب صنایع معادن - رایمون

آب مورد استفاده در صنایع معادن پس از استفاده در بخش های مختلف و در تماس قرار گرفتن با مواد مختلف، تبدیل به فاضلاب می شود. به همین دلیل فاضلاب خروجی از این صنایع ph متغیری دارد. لذا می بایست در تصفیه فاضلاب این صنایع واحدی جهت تنظیم ph قرار داده شود. برای مثال در تصفیه فاضلاب معادن فلزی به منظور تشکیل فلاک از ذرات فلز موجود در جریان فاضلاب، از مواد منعقد کننده استفاده می شود. پس از آن نیز از یک منعقد کننده پلیمری به منظور تشکیل توده های بزرگ تر استفاده می شود. در نهایت نیز عمل ته نشینی در مخزن ته نشینی انجام می گیرد.

از دیگر مشخصات فاضلاب خروجی از معادن، وجود فلزات سنگین در آن است. در برخی بررسی ها مشخص شده که استفاده از جاذب هایی نظیر زئولیت، می تواند طی فرآیند جذب سطحی، فلزات سنگین را جذب نماید.

با توجه به رشد روز افزون صنایع مختلف، تصفیه فاضلاب صنایع معادن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا عدم تصفیه صحیح این فاضلاب، موجب بروز مشکلات زیادی در آب های پذیرنده آن ها می شود که از این بین می توان به تهدید حیات و سلامت آبزیان اشاره نمود.

به این مطلب امتیاز دهید
این صفحه را به اشتراک بگذارید