مقدمه:

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی ؛با توجه به این که صنایع کاغذ به عنوان پنجمین صنعت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مطرح می گردد از اهمیت خاصی برخوردار است.مصرف بالای آب به ازای هر تن کاغذ تولید شده سبب ایجاد مقادیر زیادی فاضلاب می گردد و صنایع کاغذ سازی را در زمره ی یکی از آلوده کننده ترین صنایع منابع آبی دنیا قرار داده است.

abb ari armaturen holz und papier 1 300x127 - تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

منابع آلودگی آب در صنایع کاغذ سازی:

-آب مورد استفاده در شست و شو و پوست کنی چوب

-مایعات حاصل از بخارات خروجی دایجستر و تبخیر کننده ها

-فاضلاب خروجی از غربال ها و شوینده ها

-فاضلاب خروجی از واحد رنگبری خمیر

-فاضلاب خروجی از ماشین کاغذ سازی

-ریزش های الیاف و مایعات از بخش های مختلف کارخانه

انواع روش های تصفیه فاضلاب  صنایع کاغذ سازی:

-تصفیه فیزیکی شیمیایی

-تصفیه بیولوژیکی

-فرایندهای تصفیه توام

هریک از فرایندهای فوق می توانند متناسب با نوع کارخانه، فرایندهای تولید و پارامترهای فاضلاب تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

مراحل تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی:

IMG 1734 1 300x200 - تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

تصفیه فیزیکی و شیمیایی:

فاضلاب تولید شده در واحدهای مختلف تولیدی از طریق کانال وارد واحد مقدماتی تصفیه خانه فاضلاب می گردد.ابتدا فاضلاب از واحد آشغالگیر مکانیکی عبور می کند تا ذرات درشت معلق در آب که می توانند در آینده به تجهیزات آسیب برسانند حذف گردد.فاضلاب پس از این مرحله وارد Lifting tank می شود و توسط پمپ های مستغرق وارد مخزن خنثی سازی فاضلاب می گردد.در این مخزن با اضافه نمودن اسید سولفوریک و آهک نسبت به خنثی سازی فاضلاب اقدام می گردد.پس از مخزن خنثی سازی فاضلاب وارد واحد زلال سازی اولیه می شود.در این مرحله ذرات قابل ته نشینی جدا می گردد.لجن به وجود آمده در کف مخازن زلال سازی به منظور آبگیری به واحد تغلیظ کننده آلی فرستاده می شود.

 

tivoli wastewater treatment 300x150 - تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

تصفیه بیولوژیکی و شیمیایی:

فاضلاب پس از این مرحله از یک برج خنک کننده (cooling tower) عبور می کند تا درجه حرارت خروجی فاضلاب به ۳۰-۳۵ درجه سانتیگراد کاهش یابد سپس با پمپ به حوضچه هوادهی منتقل می شود.میکرو اورگانیزم ها برای رشد مناسب نیاز یه نیتروژن و فسفات دارند.به همین منظور فاضلاب وارد کانال می شود تا فسفات دی آمونیوم و اوره به آن تزریق گردد.پس از این مرحله فاضلاب وارد حوضچه هوادهی می گردد تا با استفاده از هواده های سطحی نصب شده عمل اکسیژن دهی و همزدن لجن داخل حوضچه هوادهی انجام شود.

پس از این مرحله فاضلاب وارد مخزن ته نشینی می شود(Activated sludge clarifier) در این مرحله لجن ته نشین شده و مقداری از لجن به ورودی حوضچه هوادهی پمپ شده(Air lift pomp) و بخشی از آن به مخزن تغلیظ کننده پمپ منتقل می گردد.سر ریز حوضپه های ته نشینی به مخزن منعقد سازی منتقل می شود و در این مرحله آلوم به منظور انعقاد لجن و آهک به منظور تنظیم PH تزریق می گردد.

پس از این مرحله فاضلاب وارد مخزن رسوب زدایی (Precipitation clarifier)  می گردد و علاوه بر حذف ذرات معلق، COD نیز کاهش می یابد.لجن ته نشین شده به مخزن تغلیظ کننده مواد غیر آلی پمپ می شود و سر ریز آن به مخزن T.E TANK ارسال می شود.

مطالب مرتبط در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی:

تصفیه فاضلاب صنایع هسته ای

فاضلاب صنایع نوشابه و آب میوه

 فاضلاب قالیشویی

فاضلاب کارواش

حذف مواد دارویی از پساب تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب کارواش

تصفیه صنایع رنگ و رزین

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع دامداری و کشاورزی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید