تصفیه خانه آب قلیان سنندج توسط شرکت زیست آب پزوهش در دو مدول به ظرفیت ۶۰ لیتردرثانیه طراحی و احداث شده است که فاز اول آن در بهار ۹۹ به بهره برداری رسیده است.
فرآیند تصفیه شامل استاتیک میکسر، فلوکولاتور، ته نشینی و سپس فیلتراسیون است.
لینک ویدیوی بکواش فیلترها بشرح زیر است.
https://www.aparat.com/user/dashboard/video_stat/videohash/tqiI4/tty/1589446068/hash/8fa4207a6f515133d18e033210c13478cbf29ea8

Sanandaj WTP zapco - تصفیه خانه آب قلیان سنندج

تصفیه خانه آب قلیان سنندج توسط شرکت زیست آب پزوهش در دو مدول به ظرفیت ۶۰ لیتردرثانیه طراحی و احداث شده است

این صفحه را به اشتراک بگذارید