رایمون ویدیو

در این صفحه (رایمون ویدیو) می توانید ویدیوهای آموزش و همچنین ویدیوهای پروژه های این مجموعه را در زمینه تصفیه فاضلاب، تصفیه آب، اتوماسیون، سپتیک تانک و چربیگیر ببینید.

رایمون ویدیو (ویدیوهای تخصصی و آموزشی)

حذف نیتروژن از فاضلاب
حذف نیتروژن از فاضلاب

حذف نیتروژن از فاضلاب [aparat id="QKJV0"] نیتروژن از پارامترهای مهم در تصفیه فاضلاب می باشد. نیتروژن در فاضلاب بصورت نیترات، نیتریت، آمونیاک، آمونیوم و ......

عملکرد سپتیک تانک
عملکرد سپتیک تانک

مروری بر عملکرد سپتیک تانک پس از نصب سپتیک تانک به صورت دفنی یا بر روی زمین می توان فاضلاب را به وسیله لوله های...

نصب سپتیک تانک
نصب سپتیک تانک

آموزش نصب سپتیک تانک سپتیک تانک عموما جهت تصفیه و ته نشینی اولیه فاضلاب به کار برده می شود. پساب حاصل از تصفیه سپتیک تانک عموما...

حذف روغن از آب بوسیله جاذب
حذف روغن از آب بوسیله جاذب

حذف روغن از آب با استفاده از جاذب در تصفیه آب و فاضلاب از روش های مختلفی برای جداسازی روغن استفاده می شود. وجود چربی...

حذف رنگ از آب با کربن فعال
حذف رنگ از آب با کربن فعال

حذف رنگ از آب با استفاده از کربن فعال برای حذف رنگ از آب روش های مختلفی وجود دارد. مانند اکسیداسیون به وسیله مواد اکسید...

ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک - رایمون
ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک

ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک: برای دیدن روی ویدیو کلیک کنید. [aparat id="mH10Y"] توضیحات ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک: سپتیک تانک عموما جهت تصفیه و...