مقدمه:

هرگونه عملیات ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب ، مستلزم تهیه ی نقشه ساخت می باشد. همان طور که پیش تر تشریح کردیم، پس از تهیه ی نقشه ی ساخت و رفع ایرادات احتمالی نقشه ساخت با واحد طراحی فرآیند مکانیکال، واحد ساخت و تولید اقدام به تهیه ی دستورالعمل های جوشکاری (welding procedure specification) می نماید.WPS شامل: نحوه ی انتخاب فرآیند جوشکاری،الکترود و اطلاعاتی در مورد فلز پایه و مشخصات الکتریکی(ولتاژ، جریان، منبع تغذیه)و… می باشد.

wps qualification metho 60 638 300x225 - ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب

 

بازرسی و تست واحد کنترل کیفیت:

weld044 300x217 - ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاباین واحد پیش از انجام هرگونه عملیات ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب، شناسه های ورق، پروفیل و لوله های تهیه شده را با مشخصات موجود در نقشه ساخت مقایسه کرده و با تایید کارشناس واحد کنترل کیفیت عملیات ساخت و مونتاژ پکیج آغاز می گردد.تست های انجام شده در فرآیند ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب اغلب غیر مخرب بوده و در حین و پس از ساخت و مونتاژ انجام می شود که شامل تست های VT،PT،HYDRO TET می باشد.همچنین در حین عملیات ساخت بازرسی ابعادی انجام می شود و گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه می گردد.

 

مراحل ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب:

photo 2017 09 04 15 40 12 278x300 - ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب-مونتاژ ورق کف پکیج و فول جوش آن

-قوطی کشی ورق کف پکیج و فول جوش آن

-مونتاژ ورق دیواره و فول جوش آن

-قوطی کشی ورق دیواره و فول جوش آن

-متصل کردن دیواره های درونی و بیرونی با کف پکیچ و فول جوش آن

-ساخت و مونتاژ دیواره های واحد ته نشینی

-مونتاژ و فول جوش  واحد کلر زنی(با توجه به پروژه ممکن است از لامپUV یا ازن زنی استفاده شود)

 

 

photo 2017 09 04 15 39 25 289x300 - ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب-ساخت و مونتاژ اتاق کنترل(متناسب با پروژه)

-ساخت و مونتاژ ایستگاه پمپاژ(متناسب با پروژه)

-ساخت و مونتاژ سبد آشغالگیر

-ساخت و مونتاژ پلکان، نردبان و پل دسترسی(متناسب با پروژه)

-ساخت و نصب ایر لیفت پمپ و استوانه هادی

-ساخت و مونتاژ لوله هوادهی و رایزر

 

 

 

 

پس از انجام این مراحل وتایید واحد کنترل کیفیت، اقدامات نهایی پیش از رنگ و سند بلاست که شامل از بین بردن اسپتر های جوش و سنگ زنی میباشد صورت می گیرد.با اتمام مراحل ساخت و مونتاژ، پکیج به واحد رنگ و سند بلاست منتقل میشود.در ادامه به تشریح کامل مراحل سند بلاست و رنگ آمیزی پکیج می پردازیم.

 

 مطالب مرتبط در زمینه ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب:

طراحی وساخت پکیج تصفیه فاضلاب

مشکلات ته نشینی در فرایند لجن فعال

کربن فعال در تصفیه فاضلاب کاربردها و استفاده

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فرایند EAAS

فرایند MBBR

فرایند IFAS

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید