مراحل تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب - رایمون

مراحل تصفیه فاضلاب ؛ به منظور تصفیه فاضلاب، بسته به کیفیت فاضلاب ورودی از واحد های عملیاتی فیزیکی و یا فرآیندی شیمیایی و بیولوژیکی متفاوتی استفاده می شود. منتهی از دیدگاه دیگری نیز می توان مراحل تصفیه را دسته بندی نمود. مراحل تصفیه می توانند به صورت تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه ثالثیه (تصفیه پیشرفته) نیز تقسیم بندی شوند.

 

 

 

مراحل تصفیه فاضلاب - رایمون

تصفیه اولیه

در این مرحله، عموما عملیات تصفیه فیزیکی انجام می شود. موادی که در این مرحله از فاضلاب ورودی حذف می شوند شامل جامدات درشت دانه، مواد دانه ای ریز و ذرات رس و سیلت، روغن و چربی و برخی جامدات معلق می باشند. واحد هایی که در این مرحله به کار گرفته می شوند معمولا شامل آشغالگیر، دانه گیر، چربی گیر و ته نشینی اولیه می باشند. با توجه به کیفیت فاضلاب ورودی، ممکن است برخی از این واحد ها و یا همه ی آن ها مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

مراحل تصفیه فاضلاب - رایمون

تصفیه ثانویه

فاضلاب ورودی بعد از گذراندن مرحله تصفیه اولیه، وارد این مرحله می شود. در این مرحله جامدات معلق ذره ای و BOD5 حذف می شوند. با توجه به کیفیت فاضلاب ورودی و استاندارد خروجی، روش تصفیه متفاوت خواهد بود. تفاوت در روش تصفیه در مراحل مختلف تصفیه به خصوص تصفیه ثانویه تاثیر گذار است. اما به طور کلی تصفیه ثانویه شامل تصفیه بیولوژیکی می باشد. در واقع در این مرحله، میکروارگانیسم ها بیشترین تاثیر را در فرآیند تصفیه دارند و عملیات تصفیه توسط آن ها انجام می شود. واحد هایی که در این مرحله به کار گرفته می شوند معمولا شامل هوادهی، ته نشینی ثانویه و واحد های حذف فسفر و نیتروژن می باشند. کیفیت فاضلاب ورودی و روش انتخابی تصفیه بر روی وجود و یا عدم وجود واحد های فوق در تصفیه خانه موثرند.

 

مراحل تصفیه فاضلاب - رایمون

تصفیه ثالثیه (تصفیه پیشرفته)

هدف از تصفیه ثالثیه یا پیشرفته، افزایش کیفیت پساب تصفیه شده، قبل از ورود به منبع پذیرنده ی آن (مانند رودخانه و دریا) می باشد. ممکن است بعد از عملیات تصفیه، نیاز به گند زدایی و یا حذف ترکیبات مولد طعم، بو و رنگ (برخی ترکیبات آلی و معدنی) باشد. به همین دلیل از این مرحله استفاده می گردد. واحد های مورد استفاده در این مرحله ممکن است شامل گندزدایی (به روش های مختلف)، فیلتراسیون (با بستر های متفاوت) و … باشد.

نکته ی حائز اهمیت در رابطه با مراحل تصفیه این است که کیفیت فاضلاب ورودی و استاندارد خروجی عوامل تعیین کننده در روش تصفیه و مراحل تصفیه می باشند. به طور مثال ممکن است شرایط فاضلاب به گونه ای باشد که پیش از تمامی مراحل فوق، از یک مرحله پیش تصفیه نیز استفاده نماییم.

 

 

 

مطالب مرتبط در زمینه تصفیه فاضلاب:

پکیج فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب
۴ (۸۰%) ۶ vote[s]
این صفحه را به اشتراک بگذارید