در صورت تمایل به اخذ و پذیرش نمایندگی از گروه صنعتی رایمون، اخذ پروژه هایی در زمینه های تصفیه فاضلاب، تصفیه آب صنعتی، تصفیه آب خانگی، فروش تجهیزات و اتوماسیون صنعتی، فرم زیر را پر کنید. مدیر بخش مربوطه به زودی با شما تماس خواهند گرفت.

 

پذیرش نمایندگی

فرم درخواست نمایندگی