استفاده بهینه از منابع آبی به عنوان یک منبع ملی و محرک اصلی در کشاورزی زمانی امکان پذیر است که  مراحل عمده، کارایی مصرف آب، عدالت در توزیع آب و حفظ تعادل بوم شناختی و زیست محیطی رعایت شود.

اجرای این اصول و تحول در این بخش بدون حضور آموزش و ترویج، امری بعید به نظر می رسد زیرا بهره وری صحیح از منابع و تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی و صنعت هنگامی میسر است که واحد های بهره بردار آموزش کافی دیده باشند و فرهنگ سازی لازم در جامعه کشاورزی به منظور ارتقای ضریب بهره وری آب ایجاد شده باشد، قابل توجه است که موفقیت در این راستا و دستیابی به منابع و منافع ملی خواستار مشارکت مردمی و همکاری جمعی می باشد.

گروه مهندسی رایمون با ایجاد کمپین های مصرف بهینه آب از کلیه اقشار جامعه به منظور مشارکت و عضویت در این کمپین ها با هدف بهینه سازی مصرف و جلوگیری از اتلاف و هدر رفتن آب، سیاستگذاری عمومی در خصوص تغییر در زیر ساخت ها، روش های نوین در آبیاری، اصلاح الگوی مصرف و تصفیه فاضلاب صنایع و بازگرداندن آن به چرخه تولید دعوت بعمل می آید تا با ترویج این کمپین ها به عنوان نهادی اطلاع رسان و رسالت پذیر در ازدیاد دانش  فنی  و تغییر نگرش افراد در جهت مصرف بهینه آب گامی موثر در راستای فرهنگ سازی الگوی مصرف از طریق ارائه راهکارهای سازه ای و غیر سازه ای به منظور ارج نهادن به جایگاه ویژه آب در حیات بشر برداشته شود.

 

   کمپین های ما

#صرفه جویی در مصرف آب             

#الگوی مصرف آب