سپاس از حسن انتخاب و همراهی شما عزیزان، در ادامه گروه صنعتی رایمون از بازدیدکنندگان محترم به منظور آشنایی با فرآیندهای تصفیه در صنعت آب و فاضلاب و اتوماسیون دعوت بعمل می آورد. با ما همراه باشید