تصفیه فاضلاب بیمارستانی

katrina05 - تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی ؛ فاضلاب خروجی از بیمارستان ها، فاضلابی است که از تمامی واحد ها مانند اورژانس، کمک های اولیه، تصفیه دارو، ICU، آزمایشگاه های بیولوژیکی و شیمیایی، رادیولوژی و … تولید می شود. این فاضلاب حاوی مواد مقادیر زیادی از مواد شیمیایی و آلودگی های میکروبی است. مواد شیمیایی موجود در این فاضلاب شامل آنتی بیوتیک ها، ترکیبات ضدعفونی کننده و ترکیبات دارویی دیگر می باشد. تخلیه فاضلاب بیمارستان به آب های سطحی می تواند بر روی حیات آبزیان آثار مخربی بگذارد. همچنین این فاضلاب می تواند خطرات زیادی را برای انسان و محیط زیست ایجاد نماید. زیرا در صورت عدم تصفیه می تواند آب های سطحی و زیرزمینی را نیز آلوده نماید.

 

تصفیه فاضلاب بیمارستانی مانند سایر فاضلاب ها شامل مراحلی است که به طور کلی به ۴ بخش تقسیم می شود:

-پیش تصفیه

-تصفیه اولیه

-تصفیه ثانویه

-تصفیه ثالثیه

-تصفیه پیشرفته

waste water treatment plant 250x250 - تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پیش تصفیه

در این مرحله موادی از قبیل تکه های پارچه و جامدات بزرگ حذف می شوند. حذف این مواد از آسیب رسیدن به تجهیزات جلوگیری می نماید. جامدات ریز و دانه ای نیز (در صورت وجود) توسط دانه گیر حذف می شوند.

تصفیه اولیه

در این مرحله جداسازی فیزیکی جامدات و ذرات روغن و چربی انجام می گیرد. در واقع بعد از گذر از زلال ساز اولیه، فرصت ته نشینی جامدات ذره ای فراهم می شود. همچنین مواد سبکی که قابلیت ته نشینی ندارند بر روی سطح می آیند و توسط یک کفاب روب (Skimmer) جمع می شوند. مواد ته نشین شده در این مرحله، لجن اولیه را تشکیل می دهند.

sludge bed 250x250 - تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه ثانویه

در این مرحله، تصفیه بیولوژیکی انجام می گیرد. میکروارگانیسم ها در این مرحله مواد محلول و کلوئیدی را تجزیه می کنند. عملیات تصفیه بیولوژیکی توسط میکروارگانیسم ها انجام می گیرد. به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز در این مرحله، از هواده ها استفاده می شود. لجن تشکیل شده در این مرحله لجن ثانویه نامیده می شود. می توان گفت در این واحد، حدود ۹۰% جامدات غیر آلی حذف می شوند. به دلیل آلودگی میکروبی فاضلاب بیمارستانی، تصفیه لجن خروجی از تصفیه خانه آن اهمیت زیادی دارد.

 

 

trojan image 04 - تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه ثالثیه (پیشرفته)

این مرحله آخرین مرحله از فرآیند تصفیه است.جامدات معلقی که در مراحل قبل و عوامل بیماری زا که طی تصفیه بیولوژیک حذف نشده اند،حذف می گردند.این مرحله گندزدایی نامیده می شود.می توان از گندزدایی شیمیایی یا فیزیکی استفاده نمود. روش هایی مانند ازن زنی، کلر زنی و UV مورد استفاده قرار می گیرند.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی همواره ضروری و مورد اهمیت بوده است. زیرا آلودگی های آن تهدیدی جدی برای حیات انسان و سایر جانداران تلقی می گردد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید