ارائه خدمات با بکارگیری سیستم مدیریتی یکپارچه، علمی و فنی در خصوص تعمیر، نگهداری و بهره برداری سیستم های آب و فاضلاب.

Raymon Header Maintenance 1024x354 - تعمیر، نگهداری و بهره برداری

تعمیر، نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه آب و فاضلاب

تعمیر، نگهداری و بهره برداری یکی از موضوعات مهم در صنعت آب و فاضلاب می باشد . با اعمال یک سیستم مناسب مدیریتی در بخش تعمیر ، نگهداری و راهبری نه تنها می توان بازدهی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب را افزایش داد ،  بلکه امکان بهینه سازی هزینه ها نیز فراهم می گردد . شرکت مهندسی رایمون با بهره گیری از متخصصان مجرب در زمینه تصفیه آب و فاضلاب آماده ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب با عقد قرارداد می باشد.

 

raymon maintenance2 300x196 - تعمیر، نگهداری و بهره برداری

تمامی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب پس از ساخت و نصب، نیاز به تعمیر ، نگهداری و راهبری دارند . این موضوع نقش بسزایی بر عملکرد سیستم های تصفیه آب و فاضلاب دارد. در اثر اعمال سیستم مناسب نگهداری، از انجام تعمیر در سطح وسیع جلوگیری شده و در نتیجه از هزینه های قابل توجه تعمیرات کاسته می شود.

 

 

 

raymon maintenance1 300x213 - تعمیر، نگهداری و بهره برداری

به کارگیری یک سیستم مدیریتی برای انجام نگهداری سیستم های تصفیه آب و فاضلاب بسیار حائز اهمیت است زیرا بدون داشتن سیستم مناسب ، کار نگهداری سلیقه ای بوده و بازده لازم را نخواهد داشت . تمامی این عوامل ایجاب می کند که یک سیستم مدیریتی یکپارچه، علمی و فنی در عملیات تعمیر ، نگهداری و راهبری ایجاد شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید