ارائه راهکاری بهینه در خصوص شبکه توزیع آب شهری و اجرای آن به منظور جلوگیری از اتلاف آب با اتکا به دانش متخصصان و سیستم های نوین و به روز دنیا

شبکه های توزیع آب شامل انتقال آب تصفیه شده از تصفیه خانه های آب به منابع پذیرنده که شامل مناطق مسکونی، شهرک ها و … می باشند. شبکه های توزیع آب از سیستم های لوله ها، منبع پذیرنده، ایستگاه پمپاژ و … تشکیل شده است.

 

raymon water network2 300x225 - شبکه توزیع آب

پارامترهای طراحی شبکه توزیع آب شهری

شبکه توزیع آب شامل سه بخش شبکه ثقلی، شبکه مختلط و شبکه تحت پمپاژ می باشد. در طراحی شبکه توزیع آب توجه به کیفیت و کمیت مناسب آب به مصرف کنندگان با هزینه کم و اعتماد پذیری بالا به خصوص در مواقع غیر عادی از قبیل شکستن لوله ها، خرابی پمپ یا شیرها و … بسیار حائز اهمیت است.

 

 

 

 

raymon water network1 300x256 - شبکه توزیع آب

پارامترهای طراحی در شبکه توزیع آب از قبیل جانمایی شبکه، جنس و قطر لوله ها، مشخصات ایستگاه پمپاژ، نوع و حجم مخازن ذخیره، نوع و موقعیت شیرها باید مطابق با سند چشم انداز آن منطقه طراحی و اجرا گردد تا در سال های آتی، اشکالی در شبکه های توزیع آب در آن منطقه برای جامعه هدف به وجود نیاید.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید