تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری با بهره گیری از دانش متخصصان به منظور تصفیه فاضلاب و کاهش سرانه مصرف آب صنایع فلزی با فرآیندهای نوین.

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری و آلودگی های فلزات سنگین نتیجه فعالیت های صنعتی می باشد که اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه با این مشکل مواجه هستند.

Raymon Header metal industry wastewater - تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری

تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری

زمانی که فلزات سنگین مانند کادمیم، کروم، مس، سرب، نیکل و … موجود در فاضلاب بدون تصفیه به آب های سطحی و زیر زمینی تخلیه گردند، آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی به محیط زیست وارد می کنند. اکثر فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه آسان باعث تراکم و انباشت در محیط زیست می گردند و مخاطرات زیادی برای موجودات زنده در بر دارد از این رو تصفیه و کنترل فاضلاب این صنایع تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست و سلامت موجودات زنده دارد.

 

 

raymon metal industry wastewater1 - تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری

انعقاد و لخته سازی

در این مرحله از تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری با افزودن مواد منعقد کننده به فاضلاب، فلزات سنگین محلول در فاضلاب به ذرات و توده های نامحلول تبدیل می شوند و سپس در ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند. با توجه به تنوع فاضلاب در صنایع فولاد و آبکاری تنظیم و کنترل pH از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. شایان ذکر است قبل از تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری آنالیز شیمیایی فاضلاب مورد نظر به منظور طراحی بهینه و موثر در خصوص تصفیه فاضلاب الزامی می باشد.

 

 

raymon metal industry wastewater2 - تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری

فیلتراسیون

در این مرحله از تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری به منظور حذف جامدات معلق، کدورت، رنگ و … از فیلترهای شنی و کربنی استفاده می شود. در فاضلاب هایی که میزان جامدات معلق در فاضلاب بالا باشد در مرحله پایانی فیلتر کارتریج میکرونی نیز در نظر گرفته می شود. معمولا در تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری استفاده از سه مرحله فیلتر شنی، فیلتر کربنی و فیلتر کارتریج میکرونی ضروری می باشد که هر یک از این فیلترها دارای طول عمر مفیدی می باشند و نیاز به تعویض دارند.

مطالب مرتبط در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه تصفیه فاضلاب صنایع فولاد و آبکاری:

تصفیه فاضلاب صنایع هسته ای

فاضلاب صنایع نوشابه و آب میوه

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

 فاضلاب قالیشویی

فاضلاب کارواش

حذف مواد دارویی از پساب تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب کارواش

تصفیه صنایع رنگ و رزین

تصفیه فاضلاب صنایع دامداری و کشاورزی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید