آشغالگیر مکانیکی:

آشغالگیر مکانیکی معمولا اولین واحدی است که در تصفیه فاضلاب با جداسازی مواد جامد و معلق مانند کاغذ، پلاستیک

Raymon mechanical bar screen 1 300x225 - آشغالگیر مکانیکی

و غیره، به منظور جلوگیری از ایجاد صدمه و یا مسدود شدن تجهیزات پایین دست، لوله ها و متعلقات دیگر استفاده می شود.

در کنار این نوع آشغالگیر باید یک آشغالگیر دستی برای زمان تعمیرات یا قطع ناگهانی برق وجود داشته باشد.

 

 

 

 

Raymon mechanical bar screen 2 300x196 - آشغالگیر مکانیکی

تفاوت آشغالگیر دستی با مکانیکی در خودکار بودن حرکت چنگک است که نیروی محرکه آن با استفاده از یک دستگاه الکتروگیربکس تأمین می گردد.

آشغالگیرها بر اساس قطر دانه هایی که باید حذف شوند و همچنین عرض و عمق کانال و میله ها، فاصله بین میله ها، شیب عمودی، سرعت و افت هد مجاز طراحی میشوند.

 

 

Raymon mechanical bar screen 3 300x225 - آشغالگیر مکانیکی

انواع آشغالگیر مکانیکی:

۱- آشغالگیر با نیروی محرکه زنجیری

۲- آشغالگیر میله ای رفت و برگشتی

۳- آشغالگیرهای زنجیره ای

۴- آشغالگیرهای تسمه ای پیوسته

این صفحه را به اشتراک بگذارید