MBBR در تصفیه فاضلاب

فرآیند MBBR روشی نوین در فرآیندهای بیولوژیکی به منظور تصفیه فاضلاب جوامع کوچک می باشد که بهره گیری از این تکنیک در حال گسترش می باشد. در این تکنیک به منظور افزایش رشد بیو فیلم از مدیای شناور در مخزن هوادهی استفاده می شود، در نتیجه می توان از مزایای رشد چسبیده و لجن فعال در این روش توامان استفاده کرد.

MBBR raymon 300x223 - MBBR

شرح فرآیند

در فرآیند MBBR از مدیاهایی  که در حوض هوادهی شناور هستند استفاده می شود. در نتیجه می توان از مزایای رشد چسبیده و لجن فعال در این روش توامان استفاده کرد. از مزایای این روش می توان به افزایش ظرفیت تصفیه، بهبود شرایط ته نشینی، افزایش پایداری فرآیند و کاهش لجن تولیدی اشاره کرد.

مدیاهای مصرفی در این روش با افزایش غلظت بیومس موجود در راکتور باعث کاهش حجم راکتور به ازای یک حجم فاضلاب ورودی مشخص نسبت به روش لجن فعال می شود.

بیو فیلم یا لایه میکروبی بر روی مدیاهای غوطه ور رشد کرده و به این ترتیب توده بیولوژیکی شناور در محیط فاضلاب که نقش تجزیه ی مواد آلی را به عهده دارد افزایش می یابد.

مزایای این روش عبارتند از:

  • افت فشار پایین و عدم بروز مشکل گرفتگی
  • کاهش فضای مور نیاز
  • راندمان بالاتر تصفیه فاضلاب در مقایسه با سایر روش های لجن فعال
  • عدم بروز مشکل بالکینگ
  • سهولت نگهداری سیستم و عدم تجمع لجن
  • عدم نیاز به سیستم برگشت لجن
  • کاهش حجم هوادهی به ازای یک دبی مشخص

کاربردهای پکیج های تصفیه فاضلاب MBBR :

  • تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی نظیر فاضلاب مجتمع‌ها و ویلاهای مسکونی، ساختمان های اداری، هتل‌ها و مراکز اقامتی، رستوران‌ها، پادگان ها، کمپ‌های کارگری، کارخانجات، کارگاه ها، مجتمع‌های تفریحی و …
  • تصفیه انواع فاضلاب های صنعتی قابل تجزیه بیولوژیکی با بار آلودگی بالا

در سیستم لجن فعال متعارفی لجن مازاد تخلیه می شود و مقداری از آن به صورت لجن بازگشتی در فرآیند استفاده می شود اما در روش MBBR میکروارگانیسم ها بر روی مدیاها می توانند به سن بالاتر برسند و مدت بیشتری در سیستم باقی بمانند و این افزایش ماندگاری لجن (SRT) باعث انجام نیتریفیکاسیون می گردد.

مطالب مرتبط در زمینه فرایند MBBR:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه فرایند MBBR:

طراحی وساخت پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب

مشکلات ته نشینی در فرایند لجن فعال

کربن فعال در تصفیه فاضلاب کاربردها و استفاده

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فرایند EAAS

فرایند IFAS