مشخصات، قیمت و خرید دستگاه آب شیرین کن صنعتی، اسمز معکوس  (RO)

تخصص ما: دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن صنعتی – دستگاه تصفیه آب – Reverse Osmosis دستگاه تصفیه آب RO صنعتی تکنولوژی تصفیه آب و خالص سازی آب می باشد که با استفاده از غشا نیمه تراوا می توان یون ها، مولکول ها و ذرات مضر در آب را حذف و تصفیه نمود.

خرید دستگاه اسمز معکوس- دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب RO

در دستگاه اسمز معکوس به منظور غلبه بر فشار اسمزی، از پمپ های فشار قوی استفاده می شود. دستگاه تصفیه آب قابلیت حذف ذرات محلول در آب و معلق در آب و انواع باکتری ها می باشد. که از این سیستم برای مصارف صنعتی از قبیل تولید آب مقطر برای صنایع دارویی و الکترونیک، نمکزدایی برای حذف املاح و جلوگیری از تشکیل رسوب در بویلرها و برج های خنک کن و تولید آب شرب استفاده می گردد.بررسی آنالیز آب خام (Feed Water) و طراحی دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب از مبانی اولیه و اولین گام می باشد.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن4 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه اسمز معکوس | دستگاه آب شیرین کن | دستگاه تصفیه آب :

فرآیند اسمز معکوس با استفاده از غشای نیمه تراوا اولین بار توسط Jean-Antoine Nollet در سال ۱۷۴۸ انجام پذیرفت. در طول ۲۰۰ سال فرآیند اسمز معکوس بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در سال ۱۹۵۰، تصفیه و خالص سازی آب دریا با غشا نیمه تراوا برای اولین بار در دانشگاه کالیفرنیا اتفاق افتاد که میزان شار عبوری از ممبران بسیار پایین بود و بعدها با گذشت زمان این مشکل برطرف گردید. امروزه با توجه به کمبود آب شیرین، تصفیه آب دریا – دستگاه تصفیه آب دریا با استفاده از فرآیندهای غشایی رو به افزایش است.

RO 4 1 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

اصول نظری پدیده اسمز معکوس:

شناخت پدیده اسمز معکوس نیازمند شناسایی خاصیت اسمزی است. به طور کلی انتقال جرم از یک محیط به محیط دیگر در اثر اختلاف غلظت و یا به عبارت بهتر در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی، به وجود می آید. به عنوان مثال، ظرف آبی را در نظر بگیرید که یک قطعه بلور نمک طعام به درون آن انداخته می شود. در بخشی از ظرف که بلور نمک وجود دارد، غلظت نمک زیاد و غلظت آب ناچیز است و در بخش دیگر ظرف غلظت نمک صفر و غلظت آب بسیار زیاد است.

در اثر اختلاف غلظت، مولکول های بلور نمک، نفوذ به بخش دیگر را که آب است، آغاز می نمایند و از سوی دیگر مولکول های آب نیز به بخش بلور نمک نفوذ می کنند. این عمل تا یکسان شدن غلظت آب و نمک در دو بخش ادامه می یابد. چون بعد از آن نیروی محرکه که همان اختلاف غلظتی است بین دو محیط وجود ندارد و به بیان دیگر حالت تعادل برقرار گردیده است.

خاصیت اسمزی دستگاه RO:

خاصیت اسمزی به عبور یک حلال از بخش محلول رقیق به بخش محلول غلیظ از درون یک غشا نیمه تراوا گفته می شود. برای تشریح این ویژگی، شکل زیر که نشان دهنده ظرفی شامل دو بخش و یک غشا می باشد، را در نظر بگیرید. آب و یا محلول رقیق آب نمک در یک بخش، محلول غلیظ آب نمک در بخش دیگر و غشایی که تنها به مولکول آب اجازه عبور می دهد. غشا از عبور یون های تشکیل دهنده نمک به دلیل بزرگ بودن جلوگیری می نماید.

طراحی و ساخت مدرن دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه تصفیه آب دریا – دستگاه اسمز معکوس دریا – دستگاه آب شیرین کن دریا. با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا بصورت تمام اتوماتیک توسط گروه صنعتی رایمون.

در ابتدا سطح مایعات در دو بخش مساوی می باشند. به دلیل وجود تمایل به یکسان نمودن غلظت ها در دو بخش، مولکول های آب از بخش محلول رقیق از غشا عبور نموده و به درون محلول غلیظ نفوذ می کند. سطح مایع در بخش غلیظ افزایش می یابد. جریان مولکول های آب از درون غشا تا آنجا انجام می گیرد که اختلاف سطح مایع (به عبارت دیگر اختلاف فشار) در دو بخش مانع حرکت مولکول های آب شود.

در تصفیه آب به وسیله دستگاه آب شیرین کن، آب از یک غشای نیمه تراوا عبور کرده و هرگونه مواد معدنی، مواد جامد معلق و آلاینده از آن حذف می شود.

فشار اسمزی

اختلاف فشار در بخش جدا شده توسط غشا که در آن از جریان خالص مولکول های آب جلوگیری می نماید، را فشار اسمزی می نامند. فشار اسمزی سبب ایجاد تعادل در دو بخش می شود. حال چنانچه فشاری بیش از فشار اسمزی به بخش محلول غلیظ وارد شود، عکس پدیده اسمزی بروز می کند، به عبارت دیگر مولکول های آب از بخش محلول غلیظ تر به بخش محلول رقیق تر جریان می یابد. این پدیده را اسمز معکوس می نامند.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن 1 1 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

از پدیده اسمز معکوس برای تصفیه آب و به عبارت کلی تر برای فرآیند تغلیظ و جداسازی استفاده می شود. فشار اسمزی با غلظت املاح موجود در محلول نسبت مستقیم دارد. به عنوان مثال در محلول نمک طعام افزایش غلظت به به مقدار هر میلی گرم بر لیتر سبب زیاد شدن فشار اسمزی به میزان ۰.۰۱psi می شود. دقت شود که در اثر عبور مولکول های آب از غشا، غلظت یون های محلول پشت غشا به تدریج افزایش یافته و در نتیجه فشار اسمزی نیز زیاد می شود.

 دستگاه آب شیرین کن صنعتی

گروه صنعتی رایمون با کادری متخصص سال هاست در زمینه ساخت دستگاه آب شیرین کن (دستگاه تصفیه آب RO) با ظرفیت های متفاوت فعالیت دارد.

دستگاه آب شیرین کن صنعتی همان دستگاه اسمز معکوس است. در سیستم اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن، از سیستم فیلتراسیون جریان متقابل (Cross-flow) بهره می گیرند. سیستم جریان متقابل پدیده های مخرب Fouling و Scaling را بر غشاهای RO به حداقل می رساند. به این صورت که جریان مماسی بر سطح، به نوعی یک نیروی برشی  ایجاد می کند که سبب تمیز نگه داشتن سطح می شود. البته این سیستم همیشه ضامن تمیز ماندن غشا نخواهد بود و بایستی به صورت متناوب غشاها از خط خارج شوند و باید مواد رسوب شده بر آن را تمیز کنند. برای مطالعه بیشتر در زمینه این دستگاه ها می توانید بر روی دستگاه آب شیرین کن کلیک کنید.

RO 1 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تصویر از کارگاه ساخت دستگاه آب شیرین کن گروه صنعتی رایمون

RO 2 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تصویر از کارگاه ساخت دستگاه آب شیرین کن گروه صنعتی رایمون

برای مطالعه بیشتر در زمینه کاربرد دستگاه اسمز معکوس در صنعت کشاورزی کلیک کنید.

کاربردهای دستگاه تصفیه آب صنعتی – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب RO :

تصفیه و خالص سازی آب آشامیدنی:

در سرتاسر دنیا از دستگاه اسمز معکوس خانگی – دستگاه آب شیرین کن خانگی – دستگاه تصفیه اب خانگی برای بهبود کیفیت آب برای مصارف آشامیدنی و پخت و پز استفاده می شود. دستگاه اسمز معکوس خانگی – دستگاه آب شیرین کن خانگی – دستگاه تصفیه آب خانگی معمولا شامل مراحل زیر می باشد:

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن9 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

فیلتر میکرونی:    

به منظور حذف جامدات معلق در آب خام و جلوگیری از آسیب رسیدن به ممبران دستگاه اسمز معکوس خانگی – دستگاه آب شیرین کن خانگی – دستگاه تصفیه آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر کربن فعال:

به منظور حذف مواد آلی، رنگ و کلر آزاد که باعث آسیب رسیدن به ممبران دستگاه اسمز معکوس خانگی – دستگاه آب شیرین کن خانگی. – دستگاه تصفیه آب خانگی می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

ممبران دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب :

کار اصلی تصفیه آب به عهده ممبران می باشد که کلیه املاح معدنی، ترکیبات آلی باقیمانده و … را بر عهده دارد.

ممبران FILMTEC 300x293 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

فیلتر کربن فعال بلاک:

به منظور حذف مواد آلی باقیمانده در نظر گرفته شده ست.

لامپ UV:

هدف از استفاده لامپ UV ضدعفونی آب تصفیه شده می باشد.

دستگاه اسمز معکوس صنعتی – دستگاه آب شیرین کن صنعتی – دستگاه تصفیه آب صنعتی قابل حمل

در برخی از مناطقی که دسترسی به آب آشامیدنی وجود ندارد دستگاه اسمز معکوس صنعتی – دستگاه آب شیرین کن صنعتی – دستگاه تصفیه آب صنعتی به فروش می رسد. کارکرد موثر دستگاه تصفیه آب قابل حمل – دستگاه اسمز معکوس قابل حمل – دستگاه آب شیرین کن قابل حمل در فشار کاری ۲۸۰ کیلو پاسکال و یا بیشتر می باشد. دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب عمدتا در مناطق روستایی و دور از شهرها مورد استفاده قرار می گیرد.

ممبران های صنعتی معمولا در دو سایز با قطر ۴ اینچ و ۸ اینچ تولید شده و انواع مختلفی از جمله برای آب دریا (Sea Water)، آب لب شور (Brackish Water)، آب تصفیه شده شهری (Tap Water)، نانوفیلتراسیون (Nano Filtration)، مقاوم در برابر رسوب (Fouling Resistant) و … دارند که بسته به کیفیت آب ورودی و نوع استفاده می توانند از انواع ممبرانهای موجود در بازار، انتخاب و خریداری شوند.

کاربرد دستگاه اسمز معکوس

مردم مناطق روستایی با استفاده از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریا ، آب رودخانه ها، دریاها و اقیانوس را به آب آشامیدنی تبدیل می کنند. با توجه به کیفیت آب خام، دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب متغیر می باشد. یکی از اصلی ترین کاربرد های دستگاه آب شیرین کن در ایران در صنعت کشاورزی میباشد.

اولین اقدام به منظور طراحی دستگاه اسمز معکوس ، نمونه برداری و آنالیز آب خام (Feed Water) توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست می باشد، پس از ارائه آنالیز توسط آزمایشگاه های معتمد محیط زیست، طراحی و ساخت دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب  انجام می گیرد.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن6 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تصفیه آب کارخانجات آب معدنی

در کارخانجات تولید آب معدنی، آب خام به منظور حذف آلایندگی ها و میکروارگانیزم ها از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب استفاده می شود. در کشورهای اروپایی، طبق قوانین اتحادیه اروپا، تولید آب معدنی بدون استفاده از دستگاه اسمز معکوس، غیر مجاز می باشد.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن5 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تصفیه آب – تصفیه فاضلاب با استفاده از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب  

در مناطقی که بارندگی زیاد است، با استفاده از شبکه های جمع آوری و دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب ، آب باران را با توجه به استانداردهای آبیاری قطره ای، صنعتی و آشامیدنی تصفیه و مورد استفاده قرار می دهند. این روش یکی از راه حل های کمبود آب است.

در فرآیند تصفیه فاضلاب ، پس از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب به منظور تولید آب خالص جهت مصارف صنعتی و آشامیدنی استفاده می شود.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن7 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه اسمز معکوس صنعتی – دستگاه آب شیرین کن صنعتی – دستگاه تصفیه آب صنعتی

در صنعت، دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب برای حذف املاح معدنی از بویلرها در نیروگاه ها، تولید آب مقطر در صنایع دارویی و الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی مواقع آب در چند مرحله تصفیه می شود که هدف از این کار جلوگیری از خوردگی و آسیب رساندن به تجهیزات صنعتی می باشد.

تصفیه آب صنایع دارویی

در صنایع دارویی و الکترونیک نیز از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب چند مرحله ای استفاده می شود تا آب بدون یون یا فوق خالص تولید گردد. در این صنایع از روش های تصفیه آب غشایی مانند دستگاه اسمز معکوس استفاده می شود.

دستگاه اسمز معکوس ، به انرژی حرارتی نیاز ندارد. در فرآیند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) جریان آب خام با فشار تنظیم شده توسط پمپ های فشار قوی از سطح ممبران اسمز معکوس (Reverse Osmosis) عبور می کند. مقدار بازیافت آب تصفیه شده توسط دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب به پارامترهای زیر بستگی دارد:

 • سایز ممبران اسمز معکوس (Reverse Osmosis)
 • سایز حفرات ممبران اسمز معکوس (Reverse Osmosis)
 • دما
 • فشار کاری پمپ های طبقاتی
 • بار سطحی ممبران اسمز معکوس (Reverse Osmosis)

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن 8 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه اسمز معکوس- دستگاه تصفیه آب RO – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب در صنایع غذایی

تصفیه آب صنایع غذایی

علاوه بر نمکزدایی، در صنایع غذایی از دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب به منظور تغلیظ آبمیوه استفاده می گردد. این روش بسیار اقتصادی تر از فرآیند حرارتی است و میزان مصرف انرژی بسیار پایین تر است. در صنایع غذایی با توجه به اینکه آنزیم ها و پروتئین ها به حرارت حساس هستند فرآیند تغلیظ با استفاده از فرآیند غشایی راندمان بهتری نسبت به فرآیند حرارتی دارد.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن10 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب در صنایع تولید هیدروژن

در مقیاس کوچک تولید هیدروژن، به منظور جلوگیری از تشکیل رسوبات معدنی بر روی سطوح الکترودها، از دستگاه اسمز معکوس- دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب استفاده می گردد.

تصفیه آب دریا ، تصفیه آب لب شور با استفاده از دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریا 

با توجه به کمبود آب شیرین و نیاز مبرم بشر به آب آشامیدنی، کشورهایی که در نزدیکی اقیانوس ها و دریاها هستند. با استفاده از دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریایی ، آب دریا و اقیانوس را به آب آشامیدنی تبدیل و مصرف می کنند. با توجه به تجربیات گروه صنعتی رایمون میزان مصرف برق در دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب بین ۱ الی ۳ کیلووات ساعت بر مترمکعب می باشد.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن11 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

گروه صنعتی رایمون با توجه به تجربیات خود طراح و سازنده به روزترین دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریا مطابق با آخرین فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا با بیشترین راندمان تصفیه، کمترین میزان مصرف انرژی و  بصورت تمام اتوماتیک می باشد. جهت ثبت سفارش محصول و یا توضیحات تکمیلی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

RO 3 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

با تماس با مشاورین ما می توانید از موجودی انواع ممبران صنعتی و مشخصات فنی محصولات مطلع شده و ممبران مناسب خود را انتخاب و خریداری نمایید.

مزایای دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریا – دستگاه اسمز معکوس صنعتی – دستگاه آب شیرین کن صنعتی – دستگاه تصفیه آب صنعتی گروه صنعتی رایمون:

 • طراحی فشرده با کمترین فضای نصب

 • قطع خودکار جریان در شرایط اضطراری

 • نصب و راه اندازی سریع و آسان

 • سیستم تمام اتوماتیک فلاشینگ و CIP

 • سیستم پیش تصفیه پیشرفته

 • بازیافت بهینه آب با بیشترین راندمان

 • دارای کارت گارانتی ۱۸ ماهه

 • نمایشگر کنترل اتوماتیک فرآیند تصفیه

 • پایش لحظه ای و آنلاین کیفیت آب تصفیه شده

 • مصرف انرژی پایین

ظرفیت های دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب ساخت گروه صنعتی رایمون :

New Microsoft Excel Worksheet - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

 

مکانیزم عملکرد دستگاه تصفیه آب RO

کلیه دستگاه های اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه تصفیه آب دریا – دستگاه اسمز معکوس دریا – دستگاه آب شیرین کن دریا – دستگاه تصفیه آب دریا از واحدهای زیر تشکیل یافته است.

دستگاه تصفیه آب Reverse Osmosis

تصفیه مقدماتی به منظور استفاده بهینه از ممبران ها و افزایش زمان کارکرد ممبران انجام می گیرد و طی این عملیات آب را آماده عبور از روی ممبران می سازند. این عملیات عبارتند از:

جداسازی ذرات جامد معلق موجود در آب ورودی

مواد معلق و کلوییدی موجود در آب سبب گرفتگی ممبران می شوند. گرفتگی ممبران ها با اندیس گرفتگی تعیین می گردد و لازم است اندیس گرفتگی آب عبوری از روی یک ممبران مشخص، زیر حد مجاز تعیین شده برای ممبران باشد. برای این منظور آب را از روی صافی های کارتریج ۵ الی ۱۰ میکرونی عبور می دهند.

حذف میکروارگانیزم ها 

میکروارگانیزم ها همانند باکتری ها می توانند سبب گرفتگی ممبران ها شوند. حتی در برخی موارد نیز آنزیم های ترشح شده از میکروارگانیزم ها بر روی ممبران ها، اثر تخریبی داشته اند. به این منظور لازم است آب تغذیه یا آب خام (Feed Water) پیش از عبور از روی ممبران به وسیله نابش ماورابنفش و یا کلرین ضدعفونی شود. در صورت استفاده از کلرین بخاطر جلوگیری از کاهش عمر مفید ممبران ها، باید کلرین اضافی حذف شود. این عمل با استفاده از صافی بستر ذغال فعال و سولفیت ها انجام می یابد. ممبران های سلولز استات در برابر میکروارگانیزم ها آسیب پذیری شدیدی دارند.

تنظیم pH

تنظیم نمودن pH آب به منظور افزایش عمر ممبران و جلوگیری از رسوب کردن برخی از املاح، امری ضروری است. عمر مفید ممبران ها در pH نامناسب به دلیل هیدرولیز شدن به مقدار زیادی کاهش می یابد. pH مناسب برای ممبران های پلی آمید بین ۴ الی ۱۱ می باشد. در حالی که برای ممبران های سلولز استات بین ۴.۵ الی ۶.۵ است، لذا بهره برداری از ممبران های سلولز استات نیاز به دقت زیادی دارد.

تنظیم دما

برای حفاظت ممبران بایستی دمای آب تغذیه یا آب خام (Feed Water) در زمان های مختلف در حد ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد کنترل شود. بیشترین دمای مجاز برای ممبران های پلی آمید ۳۵ درجه سانتیگراد و غشاهای سلولز استات ۳۰ درجه سانتیگراد است. دمای بالای در pH نامناسب سرعت هیدرولیز ممبران را افزایش می دهد.

کنترل عوامل رسوب کننده

مواد اکسید شونده همانند اکسیدها و هیدروکسیدها آهن، منگنز و سیلیس می توانند در طی فرآیند املاح زدایی با رسوب نمودن روی غشا مشکلاتی را بوجود آورند و در نتیجه کارایی ممبران را کاهش دهند. ترکیب هگزا متافسفات را می توان برای کنترل عوامل رسوب کننده، مورد استفاده قرار داد.

شمای مراحل مختلف تصفیه مقدماتی فرآیندهای یک واحد دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه اسمز معکوس دریا – دستگاه آب شیرین کن دریا – دستگاه تصفیه آب دریا در شکل زیر مشخص شده است.

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن3 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

افزایش فشار

آب تغذیه یا آب خام (Feed Water) بعد از انجام تصفیه مقدماتی به وسیله یک پمپ فشرده می شود تا پتانسیل عبور از ممبران را دارا باشد. حداکثر فشار مجاز ممبران های پلی آمیدی ۴۸ بار می باشد البته این عدد ماکزیمم فشار برای آب های لب شور می باشد و برای آب های دریا میزان فشار بیشتر خواهد بود.

اجزا دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – خرید دستگاه اسمز معکوس دریا – دستگاه آب شیرین کن دریا – دستگاه تصفیه آب دریا

دستگاه اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن121 - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

ممبران جز اصلی در تصفیه می باشد. علاوه بر آن در دستگاه تصفیه اسمز معکوس وسایل و تجهیزات زیر وجود دارد.

مخازن تهیه محلول و تزریق کننده ها

این وسایل به منظور تهیه مواد منعقد کننده، کلرین، سدیم سولفیت، آنتی اسکالانت و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. جهت تنظیم غلظت مناسب و تزریق آن به آب ،تنظیم pH ، ضدعفونی، حذف کلرین اضافی، جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم و …

فیلتر شنی | فیلتر کربنی | فیلتر میکرونی

این تجهیزات به منظور افزایش عمر ممبران با وارد نمودن آب عاری از مواد معلق و حذف باقی مانده کلرین ناشی از گندزدایی آب است.

پمپ فشار قوی

پمپ به منظور خنثی نمودن فشار اسمزی، جبران نمودن افت فشار ناشی از وجود ممبران و تجهیزات موجود در مسیر مورد نیاز است.

پرسر وسل

ممبران ها فوق العاده حساس و صدمه پذیرند. به دلیل فشار بالای سیستم اسمز معکوس – سیستم آب شیرین کن – Reverse Osmosis از پرشر وسل استفاده می شود. پرشر وسل ها محفظه ای مستحکم از جنس فلزی و یا پلیمری هستند که ممبران را در خود جای می دهند. پرشر وسل ها سطح وسیعی از ممبران را در حجم پایینی جای می دهند. پرشر وسل ها وظیفه هدایت سیال را عهده دار هستند.

pressure vessel - دستگاه اسمز معکوس RO - دستگاه آب شیرین کن صنعتی

طراحی نامناسب مدول سبب کاهش کارایی عملکرد ممبران ها می شود. یک مدول با طراحی مناسب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 • در اختیار قرار دادن مقاومت مکانیک لازم
 • در بر گرفتن سطح بالایی از ممبران
 • کنترل مناسب حرکت سیال
 • سهولت در تمیز نمودن فیزیکی و شیمیایی ممبران
 • سهولت در تعمیر و نگهداری

ممبران دستگاه آب شیرین کن

ممبران های اسمزی صنعتی از مواد پلیمری مختلفی ساخته می شوند و از لحاظ شکل هندسی و مواد بکار رفته متنوع هستند. مهمترین ممبران ها عبارتند از:

ممبران لوله ای (Tabular Membrane)

این ممبران ها اکثرا از ترکیب پلی سلولز استات ساخته شده است و به شکل لوله ای به قطر ۳۰-۲۰ میلی متر و با طول ۲۵۰-۲۰۰ سانتی متر است. حدود ۲۰ عدد از این ممبران ها در درون یک قاب فولادی قرار می گیرند.

ممبران حلزونی شکل (Spiral Wound Membrane)

این گونه ممبران نیز از ترکیب پلی سلولز استات با ضخامت ۱۰۰ میکرون ساخته می شود. دو یا سه لایه از این ممبران ها که در بین آن ها تور پلاستیکی قرار گرفته است را به دور یک لوله پلیمری مشبک و یا فولادی مشبک می پیچند و مجموعه را در درون قاب قرار می دهند.

ممبران های الیافی (Hollow Fiber Membrane)

این ممبران ها به شکل الیاف پلاستیکی مجوف و از جنس پلی آمید هستند. یک دسته از این الیاف مشتمل بر هزاران رشته از آن در درون یک قاب قرار می گیرند. آب تغذیه از روی ممبران عبور داده می شود و آب تصفیه شده به درون حفره طولی الیاف تراوش می کند. مجموعه آب های تراوش شده به بیرون از قاب هدایت می شود.

جهت کسب اطلاعات در زمینه انواع ممبران دستگاه RO در گروه صنعتی رایمون بر ممبران آب شیرین کن کلیک کنید.

ابزار دقیق و وسایل اندازه گیری

لوازم کنترل اتوماتیک فشار، دما، pH، هدایت سنج الکتریکی، مانومترها و جریان سنج ها از دیگر لوازم بکار گرفته شده در دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب – دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریا است.

مراحل بازرسی از شیوه فرآیند دستگاه اسمز معکوس – دستگاه آب شیرین کن – دستگاه تصفیه آب RO – خرید دستگاه اسمز معکوس دریایی – دستگاه آب شیرین کن دریایی – دستگاه تصفیه آب دریایی

۱- بازرسی روزانه از کیفیت و میزان آب تولیدی (روزانه)

۲- اختلاف فشار آب تغذیه و آب تغلیظ شده (روزانه)

۳- دمای بهره برداری (روزانه)

۴- جهت انجام رفع مشکل لازم است اطلاعات و شیوه بهره برداری در دفتر گزارش روزانه ثبت شود.

۵- برنامه تعمیرات اساسی برای سیستم اسمز معکوس تنظیم گردد.

۶- تعمیرات در دفتر گزارشات ثبت گردد.

۷- ثبت کارکرد فشار سنج ها (هفته ای)

۸- بازدید از سطح روغن پمپ های فشار قوی (هفته ای)

۹- بازدید از سیستم اعلام خبر افزایش کلرین بر روی دستگاه (هفته ای)

۱۰- بازدید از سیستم اعلام خبر افزایش هدایت الکتریکی ویژه بر روی دستگاه (هفته ای)

۱۱- بازدید از سطح سنج ها (ماهیانه)

۱۲- بازدید از اتصالات که نباید نشتی داشته باشند (ماهیانه)

۱۳- بازدید از کارکرد پمپ ها (ماهیانه)

۱۴- بازدید از میزان شن، کربن فعال، زئولیت و کیفیت فیلترهای شنی

۱۵- بازدید از خوردگی ها و یا رسوب گرفتگی درون سیستم (سالیانه) و بیرون سیستم (ماهیانه)

۱۶- بازدید از پوشش های مسیر (ماهیانه) ‍

اصلی ترین برند های ممبران : ممبران فیلمتک (filmtec) ساخت آمریکا، ممبران Toray ساخت ژاپن، ممبران CSM کره ی جنوبی و ممبران کینسن Keensen و Wave cyber ساخت چین

جهت خرید، مشاوره رایگان و طرح سوالات خود در مورد این محصول با ما تماس بگیرید.

۰۲۱-۴۴۱۷۹۴۵۵

 

مطالب مرتبط در زمینه تصفیه فاضلاب:

پکیج فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

این صفحه را به اشتراک بگذارید