محاسبه مقدار آب مصرفی و فاضلاب تولیدی

با استفاده از فرم زیر می توانید مقدار آب مصرفی و یا فاضلاب تولیدی را برای حالات و صنایع مختلف محاسبه نمایید.

تنها کافی است که مراحل زیر را انجام دهید:

 1. از قسمت “نوع منبع”، نوع منبع خود اعم از خانگی (بهداشتی-انسانی)، اماکن عمومی، کارگاه های کوچک، رستوران و صنعتی را انتخاب نمایید.
 2. در قسمت “نوع محاسبه بر حسب”، می توانید انواع و اقسام حالات مختلف جهت محاسبه را تعیین کنید. (مانند نفر برای فاضلاب شهری، پرس غذای ایرانی، یک تن پوست برای صنعت دباغی و …)
 3. در قسمت “تعداد” مقدار را بر حسب آنچه در قسمت “نوع محاسبه بر حسب” را وارد نمایید.
 4. در قسمت “میزان مصرف” بر اساس فرهنگ بومی منطقه میزان مصرف آب را معین کنید. (زیاد، متوسط و کم)
 5. در قسمت “میزان مصرف آب در روز (لیتر)” می توانید مقدار محاسبه شده مصرف آب را بر حسب لیتر در روز مشاهده نمایید.
 6. در قسمت “میزان تولید فاضلاب در روز (لیتر)” می توانید مقدار محاسبه شده تولید فاضلاب را بر حسب لیتر در روز مشاهده نمایید.

موارد استفاده از مقدار آب مصرفی و فاضلاب تولیدی

 1. براورد میزان آب مصرفی جهت دستگاه آب شیرین کن
 2. براورد میزان مصرف آب مجتمع های مسکونی
 3. براورد میزان مصرف آب روستاها
 4. براورد میزان مصرف شهرک ها
 5. براورد میزان مصرف آب رستوران ها
 6. براورد میزان مصرف آب کارگاه های کوچک
 7. براورد میزان مصرف آب اماکن عمومی از جمله مدارس، دانشگاه ها، فرودگاه ها، زندان ها، استخر ها و…
 8. براورد میزان فاضلاب جهت طراحی پکیج تصفیه فاضلاب
 9. براورد میزان فاضلاب ورودی به پکیج تصفیه فاضلاب
 10. براورد میزان فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب
 11. براورد میزان فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب
 12. براورد میزان دبی فاضلاب جهت طراحی چربیگیر
 13. طراحی چربیگیر رستوران
 14. براورد میزان فاضلاب جهت طراحی سپتیک

این برنامه (محاسبه مقدار آب مصرفی و فاضلاب تولیدی) تولید شده توسط بخش تحقیق و توسعه گروه صنعتی رایمون است و استفاده از آن با ذکر منبع مجاز می باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید