سپتیک تانک

سپتیک تانک ها یا “انباره های فاضلاب در زیرزمین”، محفظه های ضد آبی هستند که معمولا از جنس بتن، فایبرگلاس، PVC و یا پلاستیک و به شکل ها مختلفی مانند استوانه ای، کروی و مستطیلی ساخته می شوند. سپتیک تانک های مورد استفاده در ایران بیشتر از جنس پلی اتیلن بوده و مستطیل شکل می باشند. به منظور تصفیه ی فاضلاب در اجتماعات کوچک مانند مناطق روستایی و در مناطقی که اتصال به شبکه ی فاضلاب وجود ندارد، از سپتیک تانک استفاده می شود.

سپتیک تانک 01 رایمون - سپتیک تانک

بطور کلی این سیستم تصفیه به سه قسمت تقسیم می شود:

  1. مخزن سپتیک تانک
  2. ناحیه ی تقسیم
  3. ناحیه ی جذب

سپتیک تانک 9 رایمون - سپتیک تانک

مخزن سپتیک تانک

فاضلاب وارد شده به سپتیک پس از طی کردن زمان ماندی بین ۸ تا ۲۴ ساعت (با توجه به حجم فاضلاب ورودی این زمان تغییر می کند.) در انتهای مخزن ته نشین شده و به دلیل ایجاد شرایط بی هوازی در ناحیه ی ته نشینی حدود %۴۰ BOD آن (به علت ته نشینی) حذف می گردد. همچنین پس از ورود فاضلاب و گذشت زمان، یک لایه چربی بر روی سطح فاضلاب تشکیل می شود.

 

 

 

 

سپتیک تانک 1 رایمون - سپتیک تانک

میکروارگانیسم هایی که در این لایه وجود دارند می توانند گاز H2S آزاد شده را تصفیه کنند، این لایه مانند یک بیوفیلتر عمل می کند به همین علت مشکل بو نیز تا حدودی مرتفع می شود. همچنین این لایه بخشی از BOD را حذف و از گرفتگی لایه های خاک (در ناحیه ی جذب) در اثر چربی و روغن جلوگیری می کند. نهایتا راندمان حذف ۵۰% درصد BOD در سرد ترین دما حاصل می شود که این مقدار در آب و هوای گرم و به دلیل افزایش فعالیت میکروارگانیسم های موجود در شرایط بی هوازی، افزایش نیز می یابد.

 

 

 

سپتیک تانک 4 رایمون - سپتیک تانک

می توان گفت که اکثر آلاینده ها به جز نیتروژن نیتراتی در اثر ته نشینی به مقدار قابل توجهی حذف شده اند. منتهی تصفیه در حد متوسطی بوده و پساب خارج شده از سپتیک در شبکه ی جمع آوری باقی می ماند تا وارد مرحله ی دیگر تصفیه شود، زیرا برخی فاکتور ها نظیر عوامل بیماری زا و تخم انگل ها به صورت کامل حذف نشده اند.

 

 

 

 

 

سپتیک تانک 2 رایمون - سپتیک تانک

ناحیه ی تقسیم

فاضلابی که مرحله ی پیش تصفیه را در سپتیک گذرانده است وارد ناحیه ی تقسیم می شود، در این ناحیه جریان خروجی وارد چند لوله می شود که از طریق این لوله ها به مرحله ی بعدی تصفیه منتقل می شود. در واقع منظور از ناحیه ی تقسیم، توزیع فاضلاب در مجموعه ای از لوله ها می باشد.

 

 

 

 

 

سپتیک تانک 3 رایمون - سپتیک تانک

ناحیه ی جذب

به منظور رخ دادن جذب در ناحیه ی جذب، ترانشه هایی داخل زمین حفر می شوند، فاضلاب ته نشین شده وارد لوله های سوراخ داری می شود که نهایتا از طریق این سوراخ ها به خاک منتقل  و تصفیه می شود. منتهی همانطور که اشاره شد به دلیل باقی ماندن برخی آلاینده ها نظیر نیتروژن، همواره خطر آلودگی منابع آب زیرزمینی وجود دارد.

 

 

 

 

 

سپتیک تانک 6 رایمون - سپتیک تانک

ورودی و خروجی مخزن

برای جلوگیری از بر هم نخوردن شرایط آرام داخل مخزن، از بین نرفتن لایه ی چربی تشکیل شده در سطح و ایجاد لایه بندی حرارتی و میانبر های حرارتی، فاضلاب از ناحیه ی میانی  وارد مخزن می شود. در ورودی و خروجی سپتیک از قطعه ای به نام “سه راهی” استفاده می شود و به منظور جبران افت هد ایجاد شده در مسیر، قطعه ی سه راهی خروجی را کمی (حدود ۸-۷ سانتی متر) پایین تر از ورودی نصب می کنند.

 

 

 

 

سپتیک تانک 8 رایمون - سپتیک تانک

وجود حباب های هوا داخل مخزن مانع  ته نشینی ذرات جامد می شود، برای افزایش راندمان تصفیه سپتیک را توسط دیواره هایی به دو یا سه قسمت تقسیم می کنند که سپتیک تانک دو قسمتی متداول تر است. بخش اول ۲/۳ حجم کلی مخزن را به خود اختصاص می دهد و دیواره ی موجود بین دو ناحیه از ورود مواد ته نشین شده و چربی جمع شده روی سطح در ناحیه ی اول به ناحیه ی بعدی جلوگیری می کند. مرحله ی بعدی ته نشینی نیز در ناحیه ی دوم رخ می دهد.

 

 

 

 

سپتیک تانک 5 رایمون - سپتیک تانک

تمهیدات مورد نیاز پس از نصب

به این علت که مخزن سپتیک در زمین مدفون است، انتشار بو صورت نمی گیرد. میکروارگانیسم های موجود در کفاب تشکیل شده بر روی سطح مایع داخل مخزن نیز تا حدودی گاز H2S آزاد شده را تصفیه می کنند، منتهی باید تمهیداتی جهت خروج گاز های تولید شده داخل مخزن در نظر گرفته شود. به این منظور مخزن توسط یک لوله با قطر عموما ۴ اینچ که ارتفاع آن را کمی بیشتر از بلندترین ساختمان در نظر می گیرند به یک Vent متصل می شود تا عمل تهویه صورت پذیرد. به منظور تمیزکاری و بازدید از مخزن نیز باید یک دریچه ی آدم رو بر روی مخزن در نظر گرفته شود. لجن تشکیل شده در ناحیه ی ته نشینی و کف مخزن نیز هر ۱ تا ۳ سال از مخزن تخلیه می شود و به بخش لجن تصفیه خانه ی فاضلاب منتقل می شود.

 

سپتیک تانک 7 رایمون - سپتیک تانک

مزایا 

سپتیک تانک ها طراحی ساده ای دارند و اجزای آن ها نیز به شکل پیش ساخته موجود است. همین امر باعث کاهش در هزینه های نصب و راه اندازی آن ها شده، به همین علت یکی از بهترین و کارآمد ترین انتخاب ها برای تصفیه ی فاضلاب جوامع کوچک سپتیک تانک می باشد. راه اندازی و بهره برداری از سپتیک نیاز به تجهیزات الکترومکانیکال ندارد. راه اندازی آن آسان است و فضای کمی هم اشغال می کند. همچنین به دلیل مدفون بودن سپتیک، مشکل انتشار بو وجود نخواهد داشت.

 

 

                         مطالب مرتبط در زمینه سپتیک تانک:

سپتیک