تصفیه فاضلاب خانگی

تصفیه فاضلاب خانگی با توجه به مشکل کم آبی، با فرآیندهای به روز دنیا که شامل خروجی دستشویی، استحمام، شستشوی ظروف و البسه و … می باشند مورد توجه قرار گرفته است.

Raymon Header Home Sewage treatment 1 - تصفیه فاضلاب خانگی

راکتور ناپیوسته متوالی یکی از فرآیندهای لجن فعال در تصفیه فاضلاب می باشد که اصطلاحا به طور مخفف SBR می گویند. از راکتور های SBR در تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی، خروجی فاضلاب های فرآیند های بیهوازی، تصفیه فاضلاب خانگی و … مورد استفاده قرار می گیرد. خروجی تصفیه شده از راکتور SBR به منظور تخلیه به آب های سطحی ، آبیاری فضای سبز و کشاورزی ،  فلاش تانک ها و … مورد استفاده فرار می گیرد.

 

Raymon home Sewage treatment1 300x258 - تصفیه فاضلاب خانگی

 متعادلساز

به منظور یکنواخت سازی جریان ورودی به سیستم و افزایش راندمان و قابلیت اعتماد در فرآیند ها و واحد های تصفیه وجود سیستم متعادلساز در ابتدای تصفیه خانه ضروری است. از طرف دیگر وجود سیستم متعادلساز به کاهش حجم واحد های بعدی تصفیه کمک می نماید. طراحی این واحد بر مبنای مقدار فاضلاب و میزان نوسانات آن در طی شبانه روز صورت می گیرد.

 

 

 

 مخزن هوادهی

Raymon home Sewage treatment2 300x257 - تصفیه فاضلاب خانگی

واکنش های بیولوژیکی مورد نظر در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهی گسترده در حوض هوادهی رخ می دهد. میکروارگانیسم های مصرف کننده مواد آلی در این روش از نوع هوازی هستند و از آن جایی که اکسیژن مورد نیاز این میکروارگانیسم ها در فاضلاب وجود ندارد، لذا به یک سیستم هوادهی به منظور تامین اکسیژن نیاز است.  کارکرد دیگر سیستم هوادهی به وجود آمدن اختلاط کافی در حوض هوادهی به منظور بالا بردن راندمان تصفیه می باشد. تجهیزات مورد استفاده در حوض های هوادهی شامل هواده ها، لوله کشی های سیستم های هوادهی و دیفیوزرها می باشند.

 

 

Raymon home Sewage treatment3 300x253 - تصفیه فاضلاب خانگی

 ته نشینی

پس از هوادهی در مخزن هوادهی، سیستم های هوادهی خاموش و در طی زمان مناسب توده های بیولوژیکی و جامدات معلق در فاضلاب ته نشین می شوند.  در راکتورهای SBR حوض های هوادهی و ته نشینی یکی می باشند .زلال سازهای سیستم های لجن فعال باید دو هدف را دنبال کنند، نخست برای انطباق با استانداردهای پساب خروجی باید به اندازه کافی زلال باشد، دوم آنکه جامدات بیولوژیکی باید برای به حداقل رساندن مقدار لجن تغلیظ شوند. واحد ته نشینی در تصفیه فاضلاب خانگی ضروری می باشد.

 

 

Raymon home Sewage treatment4 300x242 - تصفیه فاضلاب خانگی

تخلیه پساب تصفیه شده

در این مرحله پس از ته نشینی کامل توده های بیولوژیکی و جامدات معلق در فاضلاب طی زمان ماند از پیش تعیین شده، شیر خروجی باز و پساب تصفیه شده از مخزن تخلیه می گردد که این پساب تصفیه شده مطابق با استانداردهای محیط زیست بوده و می توان در آبیاری فضای سبز و کشاورزی و فلاش تانک ها و … استفاده نمود.

 

 

 

مطالب مرتبط در زمینه تصفیه فاضلاب خانگی:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه تصفیه فاضلاب خانگی:

طراحی وساخت پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب

مشکلات ته نشینی در فرایند لجن فعال

کربن فعال در تصفیه فاضلاب کاربردها و استفاده

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فرایند EAAS

فرایند MBBR

فرایند IFAS

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید