آزمایش آب و فاضلاب ، نمونه برداری و آنالیز کلیه نمونه های آب و فاضلاب از قبیل سنجش فلزات سنگین، BOD5، COD، سنجش کلیفرم ها و … با استفاده از روش ها و تجهیزات نوین مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های به روز دنیا.

آزمایش آب و فاضلاب

امروزه با گسترش صنایع شاهد آلودگی های محیط زیست هستیم. این آلودگی هزینه های زیادی بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند. حفاظت محیط زیست در برابر آلودگی های مختلف تحت استانداردهای مشخص جزء شاخص ها و فاکتورهای اساسی پیشرفت هر کشور است. شرکت مهندسی رایمون ارائه دهنده خدمات از قبیل نمونه برداری و سنجش کیفی و کمی آلاینده ها و پارامترهای مورد نیاز در آب و فاضلاب مطابق با آیین نامه ها و قوانین سازمان محیط زیست کشور می باشد.

 

 

raymon water anlysis1 300x200 - آزمایش آب و فاضلاب

آزمایش فیزیکی 

آزمایش فیزیکی آب شامل بررسی آب از لحاظ فیزیکی و مواد معلق موجود در آب می‌باشد که شامل پارامترهایی مانند جامدات معلق در آب، رنگ، بو، کدورت، جامدات محلول در آب می باشد. خصوصیات فیزیکی آب بسیار مهم می باشد، زیرا آن ها اولین عامل قابل توجه هستند.

 

 

 

 

 

raymon water anlysis2 300x200 - آزمایش آب و فاضلاب

آزمایش شیمیایی

آزمایش شیمیایی آب شامل تعیین غلظت کاتیون ‌ها و آنیون‌ های آب و پساب شامل نیتریت، نیترات، سولفات، سدیم، پتاسیم، فسفات، کربنات، بی کربنات، آمونیوم، آمونیاک و همچنین کلیه فلزات سنگین شامل آهن، مس، منگنز و… می‌باشد. آبی ایده آل است که غیر واکنشی باشد، با این حال بعضی از مواد شیمیایی این ویژگی را تغییر می دهند و بر بهداشت و سلامت تاثیر می گذارند.

 

 

 

 

 

raymon water anlysis3 - آزمایش آب و فاضلاب

آزمایش میکروبی

آزمایش میکروبی آب به منظور شمارش میکروارگانیسم‌ های آلاینده موجود در آب است. میکروارگانیسم‌ های متعددی از طریق آب قابل حمل می ‌باشند که عموماً منشأ مدفوعی دارند. اشریشیا (E.Coli)  به طور  معمول در روده حیوانات خونگرم وجود دارد که اگر در آب آشامیدنی وجود داشته باشند باعث ایجاد بیماری اسهال و مسمویت غذایی می شوند. به طور کلی آب آشامیدنی باید عاری از میکروارگانیسم ‌های بیماری زا مانند آنتروویروس‌های انسانی، تک یاختگان بیماریزا، کرم‌ ها و ارگانیسم‌ های آزاد زی باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید