طراحی و ساخت سیستم های تولید آب فوق خالص با بهره گیری از متخصصان مجرب متناسب با استانداردهای تدوین شده برای صنایع دارویی، الکترونیک و …

freshwater - آب فوق خالص

امروزه با پیچیده تر شدن سیستم های تحقیقاتی و روتین و اختصاصی شدن هرچه بیشتر کاربردهای متنوع آن ها در مراکز تحقیقاتی ، آزمایشگاه های کنترل کیفی ، کارخانجات داروسازی و کلینیکال ، نیاز این مراکز به آب فوق خالص (Ultra Pure) به میزان قابل توجهی نسبت به گذشته افزایش یافته است. آب فوق خالص بر اساس تعریف کلی به آبی اطلاق می شود که عاری از هرگونه ناخالصی اعم از یون ها و ذرات معلق باشد و به لحاظ علمی و فنی و بر اساس استانداردهای معتبر SSASTM. USP. NCCL آمریکا به عنوان Type I Water شناخته می شود که اصطلاحاً به آن Reagent Grade همه گفته می شود.

 

raymon ultra pure water system3 300x176 - آب فوق خالص

اسمز معکوس مرحله ای

در این مرحله ابتدا آب خام به منظور حذف ذرات معلق، ترکیبات آلی، باکتری ها، پاتوژن ها و سایر میکروب ها به ترتیب از فیلتر های شنی، کربنی، میکرونی و لامپ UV عبور می کنند و سپس با استفاده از پمپ فشار قوی از غشاهای اسمز معکوس عبور می کنند، اساس کار در تکنولوژی اسمز معکوس خالص سازی آب با استفاده از فشار اسمزی می باشد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (Concentrated) یا (Brine) تبدیل می‌شود.

 

 

raymon ultra pure water system2 300x202 - آب فوق خالصبا توجه به اینکه هدف تولید آب فوق خالص می باشد، آب تصفیه شده در مرحله اول اسمز معکوس وارد اسمز معکوس ثانویه می شود تا هر گونه یون و ناخالصی به طور کامل حذف گردد. در مرحله نهایی به منظور کنترل کیفیت از رزین های تبادل یونی میکس بد (Mixed Bed)  نیز استفاده می شود.

 

 

 

 

 

raymon ultra pure water system1 300x200 - آب فوق خالص

مصارف آب فوق خالص

  • آزمایشگاه هاى صنایع الکترونیک (ساخت نانوذرات، مدارات الکتریکى، ابررساناها) ، هوا فضا و اپتیک
  • صنایع دارویی و پزشکی
  • آزمایشگاه های علمی و تحقیقاتی
  • آزمایشگاه های سم شناسی
  • آزمایشگاه هاى کنترل کیفی غذا و دارو
  • صنایع پتروشیمى

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید