فاضلاب بهداشتی انسانی

فاضلاب بهداشتی انسانی ، فاضلابی است که منشا تولید آن جامعه ی انسانی می باشد. از مشخصات کلی این فاضلاب می توان به حجم، نرخ جریان، شرایط فیزیکی (طعم، رنگ، بو و ….)، ترکیبات شیمیایی و سمی و مشخصه های باکتریولوژیکی اشاره نمود.روزانه در سراسر دنیا مقادیر قابل توجهی از فاضلاب با منشا های متفاوت تولید می شود. در واقع فاضلاب های تولیدی ممکن است حاصل از فعالیت صنایع مختلف مانند صنعت نفت، دارو، کاغذ، معدن و …. بوده و یا مستقیما توسط انسان و فعالیت هایی که در زندگی روزانه انجام می دهد تولید شود.

foto quelle stadtentwaesserung dresden gmbh 1 - فاضلاب بهداشتی انسانی

 

 

Tratamiento y Valorizacion de residuos 600x600 300x300 - فاضلاب بهداشتی انسانی

ترکیبات فاضلاب بهداشتی انسانی

این فاضلاب معمولا متشکل از آب سیاه (آبی که برای مصارف بهداشتی توالت ها استفاده شده و فاضلاب حاصل از آن حاوی زائدات انسانی است.)، آب خاکستری (آبی که به منظور شستشو در حمام، شستشوی ظروف و مصارف آشپزخانه و شستن لباس ها استفاده می شود.)، مواد شوینده و صابون می باشد. همچنین مصرف دارو های مختلف توسط انسان نیز موجب ظهور مقادیری از مواد دارویی در فاضلاب بهداشتی–انسانی می شود.

یکی از بارز ترین ویژگی های این فاضلاب آلودگی های میکروبی بوده و علاوه بر آن آلودگی های دیگری نظیر ویروس ها (مثل هپاتیت نوع A )، پروتوزوآ ها یا تک یاختگان (مثل کریپتوسپریدیوم) و انگل و تخم انگل ها (مانند آسکاریس) در این فاضلاب ممکن است وجود داشته باشند. علاوه بر موارد اشاره شده در بالا، وجود مواد آلی ای که باعث ایجاد طعم و بو می شوند نیز در این دست فاضلاب ها گزارش شده است. همچنین وجود مقادیر قابل توجه نیتروژن (در شکل های مختلف) می تواند موجب ایجاد پدیده ی “خوراک وری” یا Eutrophication آب های پذیرنده ی این نوع فاضلاب ها شود.

e.coli  300x289 300x289 - فاضلاب بهداشتی انسانی

آلودگی میکروبی

با توجه به وجود آلودگی های میکروبی در این فاضلاب، عدم تشخیص صحیح نوع و میزان آلودگی میکروبی و در نتیجه تصفیه ی ناقص آن، تاثیرات مخرب زیست محیطی و تهدید سلامت جانداران را در پی دارد. هر کدام از ویژگی های فاضلاب توسط یک شاخص اندازه گیری می شوند. در رابطه با ویژگی های باکتریایی نیز همین امر صادق است. به منظور انجام آزمایش و اندازه گیری میزان آلودگی میکروبی، باید از طریق اندازه گیری تعداد باکتری شاخص اقدام کرد.

 باکتری شاخص آلودگی میکروبی

قبل از انجام آزمایشات باید مشخص شود که کدام باکتری به عنوان باکتری شاخص در نظر گرفته می شود. در رابطه با انتخاب این باکتری باید به چند مورد توجه کرد. باکتری ای به عنوان شاخص انتخاب می شود که تشخیص و اندازه گیری تعداد آن آسان بوده و نیاز به آزمایشات پیچیده نداشته باشد، در شرایط مختلف محیطی از قبیل ph و دما از بین نرود و عدم وجود آن به معنای عدم وجود عوامل بیماری زا باشد. بعد از انجام بررسی های گوناگون، باکتری های کلیفرم  به عنوان شاخص آلودگی باکتریولوژیکی انتخاب شدند. به این صورت که برای بررسی آلودگی میکروبی، وجود یا عدم وجود و همچنین تعداد این باکتری ها مورد آزمایش قرار می گیرد.

با توجه به ویژگی های این نوع فاضلاب، به خصوص ویژگی های باکتریولوژیکی و آلودگی های میکروبی، دقت در فرآیند تصفیه ی آن اهمیت زیادی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت جانداران دارد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید