آموزش نصب سپتیک تانک

سپتیک تانک عموما جهت تصفیه و ته نشینی اولیه فاضلاب به کار برده می شود. پساب حاصل از تصفیه سپتیک تانک عموما جهت تخلیه به آبهای سطحی و یا آبیاری محدود گیاهان استفاده می شود. برای نصب سپتیک تانک به صورت دفنی باید نکاتی را رعایت کنیم:

– باید عمق نصب به اندازه ای باشد تا فاضلاب به صورت ثقلی به آن وارد شود.

– باید از چاه های آب و ساختمان ها حداقل فاصله ممکن را داشته باشد.

– محل نصب سپتیک تانک باید زیرسازی و رگلاژ شود و شیب زیر آن صفر باشد.

– خروجی پساب سپتیک تانک به هیچ وجه نباید برای آبیاری سبزیجات و کشاورزی استفاده شود.

– هنگام نصب باید یک متر از ارتفاع و نیم متر از هر دیواره بیشتر حفر گردد.

– بعد از جایگذاری سپتیک تانک باید خاک باقی مانده را الک کنیم و اطراف سپتیک تانک را با آن پر کنیم.

– معمولا از فونداسیون با ضخامت ۲۰ سانتی متر و به صورت آرماتور بندی شده استفاده می شود.

در ویدیوی زیر آموزش نصب سپتیک تانک را مشاهده می کنیم.

                      مطالب مرتبط در زمینه سپتیک تانک:

سپتیک تانک

انواع سپتیک تانک

سپتیک تانک پلی اتیلن

مکانیزم تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک

محاسبه حجم سپتیک تانک

ویدیوی نحوه کار سپتیک تانک

این صفحه را به اشتراک بگذارید