تصفیه فاضلاب کشتارگاه

مقدمه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه - رایمون

تصفیه فاضلاب کشتارگاه ؛ فاضلاب کشتارگاه حاوی مقادیر زیادی خون، چربی، مو و پشم می باشد. بار آلی این فاضلاب به دلیل وجود مقادیر زیادی از مواد آلی، بسیار بالاست. در واقع می توان گفت مهم ترین مساله در تصفیه فاضلاب کشتارگاه، وجود مقدار زیادی از مواد آلی در این فاضلاب می باشد. در واقع تمام بار آلی موجود در جریان ورودی شامل اوره، چربی، خون، مواد معلق، پروتئین محلول، دانه و مواد کلوئیدی می باشد. به دلیل بالا بودن بار آلی فاضلاب کشتارگاه، تخلیه ی این فاضلاب به آب های سطحی مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد می نماید. همچنین وارد کردن فاضلاب کشتارگاه به تصفیه خانه های فاضلاب شهری که بار آلی ورودی آن ها تا این حد بالا نیست، موجب بروز مشکلاتی در عملکرد فرآیند تصفیه می شود.

 

تصفیه فاضلاب کشتارگاه - رایمون

روش های تصفیه

روش های متداولی که به منظور تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کشتارگاه استفاده می شوند عموما شامل فرآیند های بی هوازی و فرآیند های هوازی (مانند لجن فعال، صافی چکنده و … ) می باشند. مراحل فیزیکی و شیمیایی تصفیه نیز عموما شامل استفاده از چربی گیر، دانه گیر، آشغالگیر ریز، ته نشینی، انعقاد و لخته سازی و یا حتی فیلتراسیون می باشد. با توجه به اینکه برای تصفیه بیولوژیکی از چه روشی استفاده می شود، مراحل تصفیه بیولوژیکی نیز متفاوت می باشد.

روش تصفیه مورد استفاده به منظور تصفیه فاضلاب کشتارگاه، همانند تصفیه سایر فاضلاب ها، به کیفیت فاضلاب ورودی و استاندارد خروجی بستگی دارد. لذا ممکن است برخی از واحد های فوق حذف شوند و یا واحد های جدیدی نیز به آن ها اضافه گردد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه - رایمون

برای مثال در صورت استفاده از واحد انعقاد و لخته سازی باید به چند نکته توجه نمود. به منظور انعقاد و لخته سازی، می توان از روش های شیمیایی و الکتریکی استفاده کرد. منتهی مقدار لجن تولیدی از روش الکتریکی، نسبت به روش شیمیایی بسیار کمتر است. همچنین در واحد انعقاد و لخته سازی، عموما تغییرات محسوسی در pH  فاضلاب ایجاد می شود. لذا می بایست پس از این واحد، واحدی به منظور تنظیم pH فاضلاب قرار داد. همچنین در صورت استفاده از روش بی هوازی به منظور تصفیه بیولوژیکی، اهمیت استفاده از واحد تنظیم pH افزایش می یابد.

به طور کلی می توان گفت مهم ترین نکته در تصفیه فاضلاب کشتارگاه، کاهش بار آلی آن پس از تصفیه می باشد تا از آثار مخرب آن به دلیل آلودگی بالا جلوگیری شود.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه
۴ (۸۰%) ۵ vote[s]
این صفحه را به اشتراک بگذارید