فرآیند تلفیقی لجن فعال با رشد چسبیده

فرایند IFAS یکی از روش های تصفیه فاضلاب درتصفیه خانه های فاضلاب و پکیج تصفیه فاضلاب است که با افزایش سطح رشد باکتری ها باعث کمتر شدن حجم تصفیه خانه می شود.

2 1 300x200 - فرایند IFAS

این روش تصفیه مشابه روش MBBR از هر دو حالت رشد معلق و چسبیده به طور توامان بهره می برد، با این تفاوت که در این روش مدیاهای رشد چسبیده به صورت ثابت هستند. در واقع در این روش با ثابت نگهداشتن میزان بارگذاری جامدات در حوض ته نشینی ، قدرت بارگذاری در واحدهای لجن فعال افزایش می یابد، بدون آن که کوچکترین تغییری در حجم حوضچه ایجاد شود. در واقع در این سیستم ها توده های متصل به مدیاها سبب افزایش راندمان تصفیه فاضلاب می گردد. همینطور با افزایش بیومس مقاومت فرآیند در برابر شوک های بارگذاری آلی و هیدورلیکی افزایش می یابد. از روش MBBR و IFAS جهت افزایش و ارتقاء راندمان تصفیه خانه های موجود نیز استفاده می شود.

مزایای فرایند IFAS :

۱-MLSS موثر بالا بدون بارگذاری زیاد جامدات زلال ساز.

۲-نیتریفیکاسیون ارتقا یافته.

۳-مقاومت در مقابل شوک های آلی و هیدرولیکی و اعتماد پذیری سیستم.

۴-پایداری سیستم بهبود داده شده.

۵-بهبود شاخص حجمی لجن(SVI) و متعاقب آن امکان ته نشینی مناسب و کاهش مشکلات فرار لجن و بالکینگ.

۶-کاهش تولید لجن و صرفه جویی اقتصادی.

کاربرد سیستم IFAS

فرایند IFAS در دو قالب ارتقای تصفیه خانه ها و نیز ساخت تصفیه خانه های جدید وارد تاسیسات تصفیه شهری و صنعتی شده است.طراحی سیستم های جدید با این فرایند باعث کاهش حجم تانک می گردد.مشابه آن در بهینه سازی تاسیسات موجود،افزایش ظرفیت تصفیه به همراه دیگر مزایای فرایند رشد ثابت قابل دستیابی است.لذا می توان عمده ترین کاربرد این سیستم ها را در افزایش ظرفیت تصفیه بدون کاهش کیفیت پساب خروجی، بهبود تصفیه موجود بدون تغییر فرایند و ظرفیت تصفیه خانه و در نهایت حذف مواد مغذی به واسطه فرایند بهینه سازی شده جهت رسیدن به استانداردهای پساب جدید، بدون تغییر در ظرفیت کلی تصفیه خانه دانست.