وبلاگ و مقالات

در قسمت وبلاگ و مقالات ، یادداشت ها، مقالات، کتب علمی، گزارشات اجرایی و طراحی فرایندی پروژه ها، و یادداشت ها و مقالات واحد تحقیق و توسعه رایمون (R&D) در زمینه های تصفیه فاضلاب، تصفیه آب و اتوماسیون صنعتی را مطالعه فرمایید.تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی- رایمون
تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی

مقدمه: تصفیه فاضلاب صنایع کاغذ سازی ؛با توجه به این که صنایع کاغذ به عنوان پنجمین صنعت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مطرح می گردد...

تصفیه فاضلاب شهری - رایمون
تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری مقدمه تصفیه فاضلاب شهری ؛ روزانه در سراسر دنیا مقادیر قابل توجهی از فاضلاب با منشا های متفاوت تولید می شود. در...

مکانیزم تصفیه در سپتیک تانک- رایمون
مکانیزم تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک

مقدمه: برای بررسی مکانیزم تصفیه فاضلاب در سپتیک تانک ، ابتدا انواع سپتیک تانک را از لحاظ فرایند معرفی می کنیم. به طور کلی دو...

کلرزنی
کلرزنی فاضلاب

کلرزنی فاضلاب در فاضلاب میکروارگانیسم ها و پاتوژن های بیماری زای بسیار وجود دارد و اگر کلرزنی فاضلاب انجام نشود می تواند بر سلامتی انسان...

تصفیه آب شرب - رایمون
تصفیه آب شرب

تصفیه آب شرب ضرورت تصفیه آب تصفیه آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا حیات و سلامت انسان به طور مستقیمی با آب در...

چربیگیر DAF - رایمون
چربیگیر DAF

چربیگیر DAF مقدمه در چربیگیر DAF ، از روش شناور سازی به وسیله ی هوای محلول استفاده می شود. واحد چربیگیر به منظور جداسازی ذرات...