وبلاگ و مقالات

در قسمت وبلاگ و مقالات ، یادداشت ها، مقالات، کتب علمی، گزارشات اجرایی و طراحی فرایندی پروژه ها، و یادداشت ها و مقالات واحد تحقیق و توسعه رایمون (R&D) در زمینه های تصفیه فاضلاب، تصفیه آب و اتوماسیون صنعتی را مطالعه فرمایید.تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تصفیه فاضلاب، برای انجام عمل تصفیه از روش های مختلفی استفاده می شود. از بین روش های بیولوژیکی,...

مشکلات ته نشینی-رایمون
مشکلات ته نشینی در فرآیند لجن فعال

مشکلات ته نشینی در فرآیند لجن فعال با در نظر گرفتن زمان ماند کامل برای جامدات مقدمه مشکلات ته نشینی: در تصفیه خانه های فاضلاب...

RO 3 1 260x139 - آب شیرین کن صنعتی RO (مشاوره رایگان)
آب شیرین کن صنعتی RO (مشاوره رایگان)

دستگاه آب شیرین کن صنعتی| تصفیه آب RO آب شیرین کن صنعتی/ دستگاه RO صنعتی /فرآیند اسمز معکوس (Reverse Osmosis) به منظور جداسازی ناخالصی از...

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی
پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی با بهره گیری از آخرین سیستم های به روز و تکنولوژی های مدرن دنیا، به منظور تصفیه...

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی 1 260x146 - پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی پکیج تصفیه فاضلاب انسانی با در نظر گرفتن پارامتر های کمی و کیفی ورودی فاضلاب خام و نیز هدف از تصفیه...

تصفیه آب استخر
تصفیه آب استخر

سیستم تصفیه آب استخر شنا/ پکیج تصفیه آب استخر در آب استخر با توجه به کیفیت آن مجموعه ای از باکتری ها, نمک های محلول،...