مدیریت گروه صنعتی رایمون از طرق زیر آماده شنیدن پیشنهادات، انتقادات و درخواست های شما عزیزان می باشند.