Raymon Header Surface Water - تصفیه آب های سطحی

تصفیه آب های سطحی

تصفیه آب های سطحی با بهره گیری و تمرکز بر روی تکنولوژی های نوین به منظور جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد آب های سطحی و باران به منظور کاهش مصرف آب و جلوگیری از اتلاف آن

امروزه با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته می توان آلایندگی های آب های سطحی را حذف و آب تصفیه شده را در زمینه های مختلف از قبیل آشامیدن، استفاده در صنایع مختلف و … مورد استفاده قرار داد تا از مصرف بی رویه ی منابع شرب جلوگیری بعمل آید.

 

raymon Surface water1 300x212 - تصفیه آب های سطحی

انعقاد سازی

زمانی که آب های سطحی وارد پکیج های تصفیه می شوند، مرحله اول فرآیند انعقاد می باشد، مواد منعقد کننده مانند سولفات آلومینیوم، کلرید آهن و پلیمر های آلی به آب سطحی تزریق می شود و اختلاط با استفاده از میکسر صورت می گیرد. در این مرحله جامدات معلق در آب و ذرات نامطلوب به صورت توده هایی بزرگ در می آیند.

 

 

 

raymon Surface water2 300x212 - تصفیه آب های سطحی

لخته سازی

در این مرحله تصفیه آب های سطحی با تزریق پلیمر و اختلاط آرام توسط میکسر توده های بزرگتر با یکدیگر برخورد می کنند و با اتصال آن ها باعث افزایش وزن لخته ها می گردد و در نتیجه در مرحله بعد که ته نشینی شیمیایی می باشد لخته ها به راحتی ته نشین می شوند.

 

 

 

 

raymon Surface water3 300x212 - تصفیه آب های سطحیته نشینی شیمیایی

در مرحله ته نشینی تصفیه آب های سطحی آب حاوی توده های لخته شده وارد مخزن ته نشینی شیمیایی می گردد. در این مرحله توده ها و لخته های تشکیل شده در مراحل قبل به آرامی در کف مخزن ته نشین می گردد تا از آب حذف گردند و خروجی مخزن ته نشینی آبی زلال و شفاف باشد و وارد مراحل بعدی که شامل فیلتراسیون و ضدعفونی می باشد گردد.

 

 

raymon Surface water4 300x212 - تصفیه آب های سطحی

فیلتراسیون

با عبور آب تصفیه شده از فیلترهای شنی یا ترکیبات مشابه، ذراتی مانند گل و لای، ذرت بسیار ریز و برخی پاتوژن ها که در مرحله ته نشینی، راسب نشده اند در این واحد حذف می گردند.

به منظور حذف آلودگی های شیمیایی، رنگ، بو، COD ، BOD و … از فیلترهای کربن فعال استفاده می شود.

 

 

 

raymon Surface water5 300x212 - تصفیه آب های سطحیضدعفونی

در مرحله ضدعفونی، کلرین، کلرآمین، ازن یا سایر ضدعفونی کننده ها اضافه می گردد تا ویروس ها، باکتری ها، انگل ها و سایر میکروارگانیسم ها که خطر بالقوه ای در آب به حساب می آیند حذف گردند.

در واحد ضدعفونی میزان غلظت کلر بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا غلظت بالاتر از حد مجاز کلر باعث بیماری و حتی مرگ می شود. امروزه استفاده از UV و O3  به عنوان ضدعفونی کننده بیشتر استفاده می گردد و جایگزین های مناسبی برای کلر هستند و اینکه راندمان حذف آن ها بسیار بالاتر از کلر است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید