کربن فعال در تصفیه فاضلاب کاربردها و استفاده

مقدمه

 

تصفیه و حذف COD و برخی مواد آلی به روش بیولوژیکی همواره یکی از مسائل پیش روی تصفیه خانه های فاضلاب بوده است. حذف رنگ از فاضلاب های صنعتی و حذف ترکیبات دارویی از فاضلاب های بهداشتی و شهری گاهی با روش های متداول تصفیه صورت نمی پذیرد. و ناچار به استفاده از برخی مواد یا روش های تصفیه هستیم. که معمولا توجیه اقتصادی ندارند و یا ضایعات تولیدی آن ها بالاست. در برخی از مطالعات استفاده از کربن فعال به منظور حذف COD و مواد آلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به شرح زیر می باشد:

activated carbon raymon 300x196 - کربن فعال در تصفیه ی فاضلاب کاربردها و استفاده

جذب توسط کربن فعال به منظور حذف ریز آلاینده های آلی، شامل ترکیبات فعال دارویی (PhACs) موجود در فاضلاب به طور گسترده ای پیشنهاد شده است. در این مطالعه، به منظور دست یابی به حذف ۹۵ درصدی ترکیبات فعال دارویی، جذب توسط کربن فعال در سه تصفیه خانه فاضلاب مقایسه شد. در ابتدا بیش از ۱۰۰ مورد از این ترکیبات در فاضلاب ها مورد بررسی قرار گرفتند. که به علت غلظت کم برخی از آن ها، در نهایت ۲۲ مورد انتخاب شدند. که این دارو ها شامل کاربامازوپین۱، کلاریترومایسین۲ و دیکنوفناک بودند زیرا در حال حاضر به خاطر برخی از قوانین بین المللی مورد بحث هستند.

 

projects grantstreet 300x196 - کربن فعال در تصفیه ی فاضلاب کاربردها و استفاده

استفاده

روش های زیادی برای حذف و تصفیه ی مواد آلی و کاهش COD در فاضلاب های نساجی به کار گرفته شدند که هر کدام به علت مشکلاتی نظیر عدم توجیه اقتصادی، راندمان پایین به علت غیر قابل تجزیه ی بیولوژیکی بودن برخی مواد آلی، تولید ضایعات زیاد و …. با استقبال زیادی مواجه نشدند.

در مطالعه ی دیگری تاثیر حذف رنگ و مواد آلی پیچیده در تصفیه ی فاضلاب صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. فاضلاب صنایع رنگ و نساجی حاوی مواد مختلف شیمیایی هستند که حذف رنگ یا کاهش BOD همواره یکی از مشکلات این صنایع است. برای حذف می توان از روش جذب سطحی یا تصفیه ی بیولوژیکی استفاده کرد منتهی در این بررسی سعی شده از روش کربن فعال و لجن فعال به صورت همزمان استفاده شود.

 

Poyry 300x189 - کربن فعال در تصفیه ی فاضلاب کاربردها و استفاده

پایلوت مورد استفاده شامل ۲ راکتور کاملا مشابه بود که یکی به عنوان راکتور فرآیند زیستی کربن و دیگری به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. راه اندازی هر دو راکتور به وسیله ی پساب ساختگی انجام گرفت و به تدریج با فاضلاب خروجی از کارخانه ی رنگرزی واقع در منطقه ی صنعتی کرج جایگزین شد. بعد از رسیدن به یک شرایط پایدار، کربن فعال گرانولی به لجن اضافه شد و عملکرد راکتور با اندازه گیری COD و BOD5 مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخص شد که در زمان ماند طولانی، در راکتور بدون کربن فعال، کاهش BOD به ۹۰ درصد و کاهش رنگ به ۸۸ درصد و در راکتور دارای کربن فعال، کاهش COD به ۹۶ درصد و کاهش رنگ به ۹۲ درصد رسید. به این ترتیب میزان تاثیرگذاری کربن فعال در این مطالعه و در مقیاس پایلوت بررسی شد.

دیگر استفاده ها

همچنین Koppe و همکاران دریافتند که در مجاورت کربن فعال گرانولی، تجزیه ی بیولوژیکی و هوازی ترکیبات آلی تسریع می شود و طبق آزمایشات انجام شده، سازگاری بیشتر باکتری ها با ترکیبات آلی سخت تجزیه پذیر در مجاورت کربن فعال گرانولی رخ می دهد. در طی فرآیند GACT، بازده سیستم لجن فعال بیشتر شده و اثر دما نیز تعدیل می گردد.

استفاده از کربن فعال در تصفیه ی فاضلاب و فرآیند تصفیه ی کربن زیستی مانند هر روشی مزایا و معایبی دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

کربن فعال در هوادهی

در صورت استفاده از کربن فعال پودری در حوض هوادهی، مشکل پراکندگی پودر کربن در اطراف تصفیه خانه داریم. به دلیل جاذب بودن کربن فعال، مصرف اکسیژن در حوض هوادهی بالا می رود به همین علت باید از هوادهی گسترده استفاده کرد و این امر موجب بالا رفتن مصرف انرژی می شود که اقتصادی نیست. در فاضلاب هایی که حاوی مقادیر بالایی از دترجنت است، باعث جلوگیری از تشکیل کف بر روی حوض هوادهی می شود. به علت تنظیم نسبت F/M، پدیده ی بالکینگ یا تورم لجن رخ نمی دهد.

مطالب مرتبط در زمینه کاربرد کربن فعال:

پکیج فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی

نوشته های مفید در زمینه کاربرد کربن فعال:

طراحی وساخت پکیج تصفیه فاضلاب

ساخت و مونتاژ پکیج تصفیه فاضلاب

مشکلات ته نشینی در فرایند لجن فعال

تصفیه فاضلاب بهداشتی

فرایند EAAS

فرایند MBBR

فرایند IFAS

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید