عملیات واحد بستر لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب آ اس پ شهریار توسط شرکت زیست آب پژوهش بطور کامل انجام شد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید