این تصفیه خانه که با هدف حذف آهن ازآب شرب با ظرفیت ۲۸ لیتر بر ثانیه  و با اعتبار ۴۰ میلیاردریال جهت تامین آب روستاهای مجتمع سراجوی غربی توسط شرکت زیست آب پژوهش طراحی و احداث گردیده است.همزمان با هفته بیست و یکم پویش ملی #هرهفته الف –ب- ایران طرح آبرسانی به ۳۳ روستای استان آذربایجان شرقی با حضور مقام عالی وزارت نیرو بصورت ویدئو کنفرانسی  به بهره‌ برداری رسید.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس از شرکت زیست آب پژوهش، مجری طرح آقای مهندس رضا حسینی و معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا مراغه آقای مهندس بذرافشان و مدیر عامل شرکت آبفا مراغه آقای مهندس سلیمانی قدردانی گردید.

Scan0001.jpg.resized - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغهeftetah - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah1 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah2 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah3 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah4 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah5 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah6 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه eftetah7 - افتتاح تصفيه خانه آب مجتمع سراجوی غربی شهرستان مراغه

این صفحه را به اشتراک بگذارید