در چهارمین روز هفته دولت؛ پروژه ه تصفیه خانه آب قلیان  سنندج با حضور استاندار و نمایندگان کردستان در مجلس به بهره برداری رسید.  هزینه اجرای این پروژه ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تأمین شده است. و توسط شرکت مهندسی زیست آب پژوهش طراحی و اجرا شده است.

Sanandaj WTP zapco - افتتاح رسمی پروژه تصفيه خانه آب قليان سنندح

تصفیه خانه آب قلیان سنندج توسط شرکت زیست آب پزوهش در دو مدول به ظرفیت ۶۰ لیتردرثانیه طراحی و احداث شده است

eftetahgoliansaaval111 - افتتاح رسمی پروژه تصفيه خانه آب قليان سنندح

این صفحه را به اشتراک بگذارید