تصفیه آب شرب

kenya nakuru2 - تصفیه آب شربضرورت تصفیه آب

تصفیه آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا حیات و سلامت انسان به طور مستقیمی با آب در ارتباط است. به طور کلی تصفیه آب به فرآیندی گفته می شود که طی آن عملیاتی بر روی آب صورت گیرد و آب را قابل مصرف برای مصرف نهایی نمایند.

گاهی عملیات تصفیه آب به خوبی انجام نمی گیرد. همین امر باعث بروز مشکلات و مسائلی می گردد. استفاده از آب آلوده در شرب و مصارف بهداشتی، باعث ایجاد بیماری هایی همچون زردی (Juandice)، حصبه (Typhoid) و وبا (Cholera) می شود. در حقیقت می توان گفت که عامل حدود ۸۰ درصد از بیماری های موجود در سراسر جهان، عفونت های ناشی از آب آلوده است. طبق استاندارد EPA، آلاینده های موجود در آب شرب به شش گروه تقسیم می شوند: میکروارگانیسم ها، مواد ضد عفونی کننده، تولیدات جانبی ضد عفونی کننده ها، مواد آلی شیمیایی، مواد غیر آلی شیمیایی و مواد پرتو زا.

mossel bay desal plant - تصفیه آب شرب

مراحل تصفیه آب

مراحل تصفیه ی متداول آب شرب به صورت زیر است:

پیش کلر زنی (در صورت وجود جلبک در آب خام ورودی به تصفیه خانه)

هوادهی

انعقاد

لخته سازی

ته نشینی

فیلتراسیون

کلر زنی (به منظور حذف باکتری، ویروس و عوامل بیماری زا)

 

 

bigstock Closeup shot of a man pouring 173745914 300x300 - تصفیه آب شرب

بسته به اینکه آب قرار است برای چه مصرفی تصفیه شود، مراحل تصفیه متفاوت خواهد بود. کیفیت آب خام ورودی به تصفیه خانه و استاندارد خروجی آن نقش مهمی در تعیین مراحل تصفیه دارد. برای مثال ممکن است آب خام ورودی از منابع زیر زمینی برداشت شود. در صورت آلوده نبودن منبع آب زیرزمینی و بالا بودن کیفیت آن، گاهی قرار دادن واحد هوادهی به منظور رفع بو (حذف گاز هایی مانند هیدروژن سولفید) و فلزات محلول مانند آهن و منگنز و واحد گند زدایی، آب را تا حد زیادی تصفیه می نماید.

گاهی نیز ممکن است کیفیت آب خام ورودی به قدری پایین باشد که از تمامی مراحل تصفیه استفاده شود. به طور کلی می توان گفت عملیات تصفیه باید به گونه ای صورت گیرد که ترکیبات آب خام به اندازه ی کافی حذف شوند و آب خروجی از تصفیه خانه برای مصرف شرب آماده شود.

عدم وجود آب قابل شرب، حیات و سلامت انسان ها را در برخی نقاط دنیا با بحران جدی مواجه نموده است. با توجه به این مشکل، اهمیت صرفه جویی در مصرف آب و همچنین تصفیه ی صحیح آب شرب در تصفیه خانه اهمیت بیشتری می یابد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید