تصفیه شیمیایی فاضلاب

ultra s3 oxidizing system that removes hydrogen sulfide from water sources - تصفیه شیمیایی فاضلاب

مقدمه

تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل روش هایی است که در آن وقوع یک واکنش شیمیایی منجر به عملیات تصفیه می گردد. این واکنش ها موجب جداسازی برخی آلاینده ها از جریان فاضلاب می شوند. روش های متفاوتی مانند انعقاد و لخته سازی، ترسیب شیمیایی، گندزدایی با کلر، شناور سازی، تبادل یونی، اکسیداسیون پیشرفته و … به منظور تصفیه شیمیایی فاضلاب وجود دارند. در ادامه به بررسی و شرح یکی از روش های فوق می پردازیم.

 

 

 

110K13610 0 lp - تصفیه شیمیایی فاضلاب

انعقاد و لخته سازی

فاضلاب معمولا حاوی ذرات کلوئیدی است. این ذرات کلوئیدی همگی بار الکتریکی منفی دارند. لذا نمی توانند به یکدیگر نزدیک شوند و تشکیل توده های بزرگ تری بدهند. به دلیل هم نام بودن بار این ذرات، همواره نیروی رانش بین آن ها وجود دارد. همین امر موجب می شود تا این ذرات در واحد های ته نشینی، راندمان ته نشینی پایینی داشته باشند. به منظور افزایش راندمان ته نشینی، می توان از مواد شیمیایی ای استفاده نمود تا با مواد کلوئیدی واکنش دهند و موجب ته نشینی آن ها شوند.

این مواد شیمیایی با عنوان مواد منعقد کننده شناخته می شوند. منعقد کننده ها موادی هستند که پس از وارد شدن به جریان فاضلاب، به دلیل داشتن بار مثبت می توانند به ذرات کلوئیدی دارای بار منفی نزدیک شوند. همین امر موجب خنثی سازی بار منفی کلوئید ها می شود. به همین دلیل این ذرات می توانند به یکدیگر نزدیک شوند و تشکیل توده های بزرگ تری دهند. این توده ها وزن بالاتری نسبت به ذرات اولیه دارند و می توانند بر اثر نیروی ثقل ته نشین شوند. منعقد کننده ها انواع متفاوتی دارند که از پر کاربرد ترین آن ها می توانیم به آلومینیوم سولفات و فریک کلراید اشاره نماییم. نوع دیگری از منعقد کننده ها نیز وجود دارند که پلی الکترولیت نام دارند. این مواد با ایجاد پل بین ذرات کلوئیدی موجب تشکیل توده و ته نشینی آن ها می شوند.

مکانیزم های انعقاد

لازم به ذکر است که با توجه به نوع ماده منعقد کننده ای که استفاده می نماییم، مکانیزم های انعقاد متفاوت هستند. به طور کلی مکانیزم های انعقاد شامل موارد زیر است:

  1. فشردگی لایه دوبل الکتریکی
  2. خنثی سازی بار ذرات دارای بار هم نام
  3. انعقاد جارویی
  4. ایجاد پل بین ذرات

برای مثال پلی الکترولیت ها از مکانیزم آخر یعنی ایجاد پل بین ذرات استفاده می کنند تا عملیات انعقاد را انجام دهند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید