بلوئرها

اقدامات لازم قبل از راه اندازی یونیت بلوئر:

وقتی یک بلوئر برای اولین بار شروع به کار می کند یا برای تعمیر اساسی از روی فوندانسیون قبلاً برداشته شده و قرار است مجدد شروع به کار نماید، پیش بینی های ذیل باید انجام گیرد:

 1. داخل محفظه بلوئر و تمام مسیرهای لوله کشی، جهت اطمینان از عدم وجود هر گونه مواد خارجی و پاک کردن مسیر، به دقت باید بازرسی صورت بگیرد.
 2. موتور و بلوئر طبق دستورالعمل گفته شده باید در راستای یکدیگر قرار گرفته باشند، در غیر این صورت سبب تخریب بلبرینگ ها و یا کوپلینگ ها می شوند. همچنین نیروی کشش تسمه باید مناسب باشد. (نه کم و نه زیاد)
 3. روغن مناسب به کار رفته باشد، ارتفاع روغن در گیربکس در حالتی که بلوئر خاموش است تا سطح مشخص شده، باشد. روغن زیاد باعث افزایش حرارت و صدا و در نهایت تخریب خواهد شد و روغن کم در گیربکس سبب کاهش عمر دنده ها و بلبرینگ ها می گردد.
 4. روتورها را با دست بچرخانید تا اطمینان حاصل کنید که در هیچ موضعی اصطکاک یا مقاومتی در مقابل دوران روتورها وجود ندارد.
 5. دو الی سه مرتبه، موتور را استارت کنید و سپس سریع خاموش کنید تا متوجه شوید روتورها به راحتی چرخش می کنند.
 6. بلوئر را روشن نمایید و اجازه دهید ۱۵ دقیقه بدون بار چرخش نماید. در این مدت مراقب نقاط بلوئر از قبیل سیلندر و محفظه بلبرینگ ها باشید تا به طور غیر عادی گرم نشوند.
 7. بلوئر را تحت فشار قرار داده و به تدریج فشار را زیاد کنید. برای مثال مدت ۳۰ دقیقه و در یک ساعت بعد بلوئر را زیر بار مورد نظر قرار داده و تمام قسمت های آن را تحت نظر و مشاهده دقیق قرار دهید.
 8. بررسی ها و مراقبت ها را در اولین روز کارکرد بلوئر مرتب تکرار نمایید.
 9. در صورتی که به کارکرد بلوئر مشکوک شدید، آن را فوری خاموش و اشکالات احتمالی را مطالعه و بررسی نمایید. در صورت وجود اشکال، در مدت زمان کوتاه نیز می تواند خسارت جدی و مهمی ایجاد نماید، بنابراین اگر مشکل دستگاه اساسی نبود به کار بلوئر ادامه دهید.

ایرادات مشاهده شده در بلوئرها و علت/علل احتمالی آن ها:

 • ظرفیت هوادهی کم است:
 1. سرعت بلوئر کم است. اقدام لازم: ممکن است تسمه شل باشد لذا لازم است نیروی کشش تسمه تنظیم شود.
 2. فشار بلوئر بیش از حد است. اقدام لازم: اطمینان از نصب صحیح شیرهای حفاظتی
 3. گرفتگی یا یک محل باز در مسیر لوله کشی وجود دارد. اقدام لازم: اطمینان از عدم نشتی در هیچ نقطه ای از مسیر خروجی
 4. استهلاک زیاد است. اقدام لازم: مراجعه به مرکز تعمیرات مجاز
 • قدرت مصرفی زیاد است:
 1. سرعت بلوئر خیلی زیاد است. اقدام لازم: تطبیق سرعت با منحنی عملکرد بلوئر
 2. فشار خیلی زیاد است. اقدام لازم: اطمینان از نصب صحیح شیرهای حفاظتی و عدم نشتی در هیچ نقطه ای از مسیر خروجی
 3. روتورها سایش داشته و یا عدم تعادلی وجود دارد. اقدام لازم: کنترل مجدد پولی ها یا کوپلینگ
 4. فیلتر هوا کهنه و مسدود شده است. اقدام لازم: فیلتر را تمیز و یا تعویض کنید.
 • حرارت تولیدی بیش از حد است:
 1. نوع روغن، نامناسب و یا مقدارش کم و زیاد است. اقدام لازم: کنترل نوع، مشخصات و ارتفاع مقدار روغن گیربکس
 2. افزایش فشار زیاد است. اقدام لازم: اطمینان از نصب صحیح شیرهای حفاظتی و عدم نشتی در هیچ نقطه ای از مسیر خروجی
 3. سرعت بلوئر خیلی کم است. اقدام لازم: ممکن است تسمه شل باشد لذا لازم است نیروی کشش تسمه تنظیم شود.
 4. پولی ها یا کوپلینگ هم امتداد نیستند. اقدام لازم: آن ها را کنترل و در یک امتداد بگذارید.
 • عملکرد بلوئر همراه با صدا یا ارتعاش است:
 1. پولی ها یا کوپلینگ هم امتداد نیستند. اقدام لازم: آن ها را کنترل و در یک امتداد بگذارید.
 2. روتورها سایش داشته و عدم تعادل وجود دارد. اقدام لازم: کنترل پولی ها و شستشو دادن بلوئر و بیرون آوردن قطعات خارجی
 3. بلبرینگ ها و دنده ها کهنه شده اند. اقدام لازم: جایگزین بلبرینگ ها و دنده های نو/مراجعه به مرکز تعمیرات مجاز
 4. بلوئر یا موتور یکی از قطعات یونیت شل شده است. اقدام لازم: محکم کردن پیچ های شل شده
 • در بلوئر کاهش و یا توقف حرکت وجود دارد:
 1. فشار خیلی زیاد است. اقدام لازم: اطمینان از نصب صحیح شیرهای حفاظتی و عدم نشتی در هیچ نقطه ای از مسیر خروجی
 2. پولی ها و یا کوپلینگ در امتداد هم نیستند. اقدام لازم: آن ها را کنترل و در یک امتداد بگذارید.
 3. در داخل بلوئر اجرام و یا قطعات خارجی وجود دارد. اقدام لازم: بلوئر را تمیز نموده و شستشو داده و قطعات خارجی را بیرون بیاورید.
 • محور دوران بلوئر شکسته است:
 1. بار وارده بسیار زیاد بوده است. اقدام لازم: بررسی قطر پولی/کنترل تسمه/در امتداد گذاردن پولی ها/تغییر اتصال موتور به بلوئر
این صفحه را به اشتراک بگذارید