دستگاه آب شیرین کن RO صنعتی

پدیده ی اسمز معکوس در دستگاه آب شیرین کن یا به اختصار RO فرایندی می باشد که توسط غشاهای نیمه تراوا در دستگاه آب شیرین کن صورت می گیرد، که هدف حذف مواد آلاینده در آب می باشد. دستگاه آب شیرین کن یک روش تصفیه آب است که در آن با استفاده از فیلتراسیون توسط غشای بسیار حساس کلیه ذرات آب گرفته می شود. آب تولید شده از این دستگاه برای مصارف مختلفی از جمله آب آشامیدنی، کشاورزی، دیگ های بخار، استفاده در صنایع آرایشی، غذایی، دارویی، فولاد و … مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب به توضیح دستگاه آب شیرین کن صنعتی و اجزا آن از جمله پرشروسل, ممبران، کانکتور و اورینگ ممبران پرداخته شده است.

RO 3 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

تماس جهت کسب مشاوره و استعلام قیمت ۰۲۱۴۴۱۷۹۶۰۴

تصفیه آب توسط دستگاه آب شیرین کن یک روش فیزیکی بوده که در آن آب دارای TDS و شوری زیاد ابتدا از فیلتر شنی، فیلتر کربنی و کارتریج فیلتر عبور کرده و سپس با عبور از پمپ فشار قوی به وارد فیلتر ممبران ها می گردد. آب خروجی از ممبران های دستگاه آب شیرین کن به دو بخش آب تصفیه شده (Permeate) و پساب (Concentrate) تقسیم بندی می شود.

اساس کارکرد دستگاه آب شیرین کن

در سیستم اسمز معکوس دستگاه آب شیرین کن، مانند شکل زیر از سیستم فیلتراسیون جریان متقابل (Cross-flow) بهره می گیرند. سیستم جریان متقابل پدیده های مخرب Fouling و Scaling را بر غشاهای RO به حداقل می رساند. به این صورت که جریان مماسی بر سطح، به نوعی یک نیروی برشی  ایجاد می کند که سبب تمیز نگه داشتن سطح می شود. البته این سیستم همیشه ضامن تمیز ماندن غشا نخواهد بود و بایستی به صورت متناوب غشاها از خط خارج شوند و باید مواد رسوب شده بر آن را تمیز کنند.

سیستم RO در دستگاه آب شیرین کن مانند شکل زیر از سه جریان اصلی خوراک(F)، آب تولیدی (P) و دور ریز(C) تشکیل می شود:

اسمز معکوس 300x182 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

شیر کنترلی بر روی جریان دور ریز، فشار برگشتی لازم برای ایجاد اسمز معکوس را تامین می کند. به این صورت که با بستن شیر سبب یک افزایش کلی در نیروی محرکه فشاری RO و در نتیجه ی آن افزایش آب تولیدی می شود. در مجموع میزان درصد باز شدگی شیر بستگی به پارامتر هایی دارد که در ادامه ذکر خواهند شد.

مروری بر پارامتر های موثر در طراحی دستگاه آب شیرین کن RO

فرآیند اسمز معکوس

اسمزمعکوس مشابه اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون می باشد، چون در هر سه روش از غشا های نیمه تراوا استفاده می شود و از فشار هیدرواستاتیک برای راندن حلال از میان غشا استفاده می شود. در اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون جداسازی اساسا ناشی از عمل فیلتر نمودن می باشد و نه عمل اسمز معکوس. همچنین اندازه مواد دفع شده بوسیله غشاهای اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون بزرگتر می باشد.

فرآیند اسمز معکوس شامل جداساختن یک حلال نظیر آب از یک محلول نمک با استفاده از یک غشا نیمه تراوا و فشار هیدرواستاتیک می باشد. جریان حلال از طرف حلال به داخل غشا نیمه تراوا به طرف محلول نمک می باشد. زیرا جریان آن در جهت کاهش غلظت حلال است. پدیده انتقال حلال آب از میان یک غشا نیمه تراوا  از طرف حلال به طرف محلول نمک پدیده اسمز نامیده می شود.

reverse osmosis - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

نهایتا سیستم به تعادل می رسد. در این حالت فشار هیدرواستاتیک فشار اسمزی نامیده شده است. اگر یک نیرو توسط یک پیستون برای ایجاد فشار فشار بیشتر از فشار اسمزی اعمال شود.، انتقال حلال در جهت عکس صورت خواهد پذیرفت. پدیده انتقال جرم حلال با استفاده از غشا نیمه تراوا و فشار هیدرواستاتیک اسمز معکوس نامیده می شود. اسمز معکوس یک روش جداسازی مفید است زیرا اجازه می دهد آب عبور نموده و از عبور مولکول های غیر از آب و یون ها جلوگیری می کند.

 •  Recovery (بازیافت)

به مقدار درصدی از جریان ورودی (F) می گویند که به عنوان آب تولیدی (P) ریکاوری می شود. به عنوان مثال یک سیستم با ریکاوری ۷۵% (عمده ی سیستم های RO ریکاوری ۷۵% دارند) یعنی از خوراک ورودی به مقدار ۷۵ درصد آن به آب تولیدی و ۲۵ درصد آن به دور ریز تبدیل می گردد. ریکاوری از فرمول زیر به راحتی محاسبه می شود:

Recovery Formula 300x117 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتیro e1533708129461 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

به ظاهر افزایش ریکاوری در دستگاه آب شیرین کن، سبب بالا رفتن مقدار جریان آب تولیدی می شود و همچنین حتی در طول زمان غشا را مستهلک می کند. بنابراین درصد ریکاوری مناسبی را برای سیستم RO باید محاسبه شود. در واقع مقدار نهایی درصد ریکاوری حاصل سبک-سنگین کردن میان کمیت و کیفیت آب خروجی می باشد.

 •  Rejection (دفع)

به مقدار درصدی از نمک حذف شده از آب خوراک توسط غشاهای دستگاه آب شیرین کن Rejection می گویند. به عنوان مثال: ۹۸% Rejection نمک سیلیکا به معنی این می باشد که غشا قادر است ۹۸ درصد از نمک سیلیکا را در همان طرف خود نگه دارد و صرفا ۲ درصد را از خود عبور دهد.  به عبارتی ۲ درصد از نمک موجود در آب خوراک وارد آب تولیدی می شود. این پارامتر از فرمول زیر محاسبه می گردد:

دستگاه آب شیرین کن 225x300 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

Rejection Formula 300x89 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

که CF، مقدار TDS  خوراک و CP، مقدار TDS مطلوب آب تولیدی در دستگاه آب شیرین کن می باشد.

مقدار نمک عبوری نیز دقیقا عکس Rejection می باشد:Salt Passage Formula 300x39 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

درصد Rejection که تنها به ۲ مشخصه وابسته است:

 • نوع غشا
 • نوع نمک مورد نظر در آب
منظور از نوع نمک در واقع به ویژگی های آن نمک بر می گردد:
 •  وزن مولکولی: هرچه نمک سنگین تر، درصد Rejection بیشتر خواهد بود.
 • قطبیت (Polarity): هر چه قطبیت بیشتر، درصد Rejection کمتر خواهد بود. بنابراین به این دلیل است که آب به راحتی از غشا عبور می کند.
 •  درجه تفکیک (Degree of Dissociation): تاثیر مثبتی بر Rejection دارد. در نتیجه اسید های ضعیف در pH بالاتر، بهتر Reject می شوند.
 • Flux

به مقدار دبی آب تصفیه شده ی دستگاه آب شیرین کن در واحد سطح غشا، Flux می گویند که واحد آن را با lmh) L/m2.h) یا gfd) gal/ft2.d) بیان می کنند. این پارامتر وابسته به ۴ پارامتر دما، فشار، ریکاوری و TDS خوراک می باشد.Reverse Osmosis Plants Manufacturers e1533709142517 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

 •  پدیده Fouling

این پدیده در نتیجه ی رسوب مواد جامد معلق (SS)، موادآلی یا میکروارگانیسم ها بر سطح غشاهای دستگاه آب شیرین کن می باشد. Fouling بر سطح غشا سبب ایجاد یک نوع مانع اضافی برای انتقال آب می شود که برای حفظ Recovery، مجبور هستند فشار بیشتری را بر سیستم RO اعمال کنند که در برخی مواقع سبب تخریب غشا می شود.

پتانسیل ایجاد Fouling را با تستی به نام SDI) Silt Density Index) پیش بینی می کنند که در وقع با مقدار TSS در ارتباط است. در بیشتر مواقع این مقدار در آب خوراک بایستی کمتر از ۵ باشد و در برخی مواقع حتی به زیر ۳ باشد.

 • پدیده Scaling

این پدیده در نتیجه ی ته نشین شدن نمک اشباع آب خوراک بر سطح غشا های دستگاه آب شیرین کن به وجود می آید. از عوامل این پدیده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • رسوبات کلسیمی که شامل کربنات، سولفات، فلورید و فسفات می شود
 •  ماده سیلیس واکنش زا که تابع pH و دما می باشد.
 •  رسوبات با پایه سولفاتی با فلزاتی چون باریم و استرانسیم می باشد.

به منظور جلوگیری از این پدیده، مشخصات آب خوراک ورودی به دستگاه آب شیرین کن بایستی از این استاندارد تبعیت کند:

scaling table 300x107 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

کاربردهای دستگاه آب شیرین کن صنعتی

 1. تامین آب شیرین و بدون سختی برای تولید محصولات غذایی، آرایشی و دارویی.
 2. تصفیه آب جهت استفاده در صنایع تولید آب آشامیدنی و معدنی، کارخانه های تولید آب میوه و
 3. تصفیه آب ورودی دیگ‌های بخار، کولینگ تاور ها (Cooling Towers) و سایر تجهیزات مشابه
 4. تصفیه آب کشاورزی برای آبیاری درختان و زمین های کشاورزی
 5.  تصفیه آب جهت پرورش آبزیان
 6. تامین آب شرب، نظافت و مصرفی در منزل با تصفیه آب شور دریا
 7. تصفیه سختی و شوری آب مصرفی در تاسیسات نفتی و کاهش خسارت ها و هزینه های ناشی از آن در صنایع نفت، گازو…
 8. تصفیه آب جهت تولید آب مقطر برای استفاده در دستگاه های پذیرنده آب مقطرRO 5 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

ویژگی دستگاه آب شیرین کن گروه صنعتی رایمون

 • تضمین اصالت کلیه تجهیزات دستگاه
 • عمر بالای فیلتر ممبران ها
 • نصب و بهره برداری آسان
 • تحویل سریع
 • دارای گارانتی و خدمات پس از فروش
 • قیمت مناسب
 • کیفیت بالای آب تصفیه شده

RO 3 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

شماره تماس جهت کسب مشاوره و استعلام قیمت ۰۲۱۴۴۱۷۹۶۰۴

کارگاه ساخت دستگاه آب شیرین کن گروه صنعتی رایمون

RO 3 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت پایین (نیمه صنعتی)

دستگاه های تصفیه آب یا آب شیرین کن نیمه صنعتی با ظرفیت پایین این امکان را برای کارفرمایان محترم فراهم نموده تا در صورت نیاز به ظرفیت پایین دستگاه آب شیرین کن به صورت بسیار اقتصادی تر و در زمان بسیار کوتاه تر نیاز مشتریان گرامی را رفع نماید.

این دستگاه ها با ظرفیت های ۸۰۰، ۱۲۰۰، ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ گالن قابل عرضه بوده و برای آب ورودی به دستگاه با TDS کمتر از ۳۰۰۰ ppm بسیار کاربردی و به صرفه می باشد.

RO 5 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

RO 6 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

RO 7 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

.

دستگاه تصفیه آب سامان دارو - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

گروه صنعتی رایمون با کادری متخصص سال هاست که در زمینه ساخت و احیا انواع دستگاه آب شیرین که با ظرفیت های متفاوت فعالیت دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انواع دستگاه آب شیرین کن بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فروش دستگاه اسمز معکوس رایمون

RO 2 - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی متاثر از عوامل زیادی می باشد. مشتریان محترم میتوانند با اعلام ظرفیت دستگاه مورد نیاز خود و آنالیز آب ورودی با ما تماس بگیرند.

نحوه طراحی، قطعات و تجهیزات استفاده شده در ساخت دستگاه آب شیرین کن تاثیر زیادی در کیفیت آب خروجی از دستگاه دارد. در صورت استفاده از تجهیزات و لوازم جانبی مرغوب برای این دستگاه کیفیت تصفیه آب بسیار بالا و عمر دستگاه طولانی خواهد بود.

کلیه دستگاه های آب شیرین کن گروه صنعتی رایمون با یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش ارائه می گردد.

پرشروسل دستگاه آب شیرین کن RO

پرشروسل یا هوزینگ دستگاه تصفیه آب از جنس فایبرگلاس و یا استینلس استیل می باشد و به منظور نگهداری ممبران ها مورد استفاده قرار می گیرند. پرشروسل های صنعتی در دو سایز ۴ اینچ و ۸ اینچ عرضه می گردند و به دو دسته SIDE PORT و END PORT تقسیم بندی می شوند. در دستگاه RO قبل از پرشروسل بوستر پمپ قرار گرفته و به این دلیل فشار آب ورودی پرشروسل بالاست. فشار پرشروسل دستگاه آب شیرین کن آب لب شور از ۳۰۰ تا ۶۰۰ psig و فشار در دستگاه آب شیرین کن آب دریا از ۱۰۰۰ تا psig 1500 می باشد.

pressure vessel - قیمت دستگاه آب شیرین کن صنعتی

ممبران دستگاه آب شیرین کن RO

جهت دریافت اطلاعات و استعلام قیمت با ما تماس بگیرید.

کاتالوگ ممبران ۴ اینچ FILMTEC

کاتالوگ ممبران ۸ اینچ FILMTEC

کاتالوگ ممبران ۴ اینچ WAVECYBER

کاتالوگ ممبران ۸ اینچ WAVECYBER

جهت کسب اطلاعات در زمینه انواع ممبران دستگاه آب شیرین کن کلیک کنید.

فروش کانکتور و اورینگ

 کانکتور ممبران (رابط ممبران) و اورینگ دستگاه آب شیرین کن

رابط ممبران (کوپلر یا کانکتور ممبران) ارتباط دهنده ممبران ها در یک پرشروسل می باشد. رابط ممبران به دسته مربوط به ۴ اینچ و ۸ اینچ تقسیم بندی می شوند. این قطعات عملکرد بسیار مهم در دستگاه تصفیه آب دارند. در صورت عدم انتخاب ممبران مناسب و وجود نشتی در دستگاه کارایی دستگاه با مشکل مواجه شده و امکان ایجاد خسارت های مالی سنگین را به همراه دارد.

۰۲۱-۴۴۱۷۹۴۵۵

نحوه استعلام قیمت و سفارش خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی

جهت کسب اطلاع از قیمت و مشاوره رایگان انواع دستگاه آب شیرین کن با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-۴۴۱۷۹۴۵۵

وبلاگ های مرتبط با دستگاه آب شیرین کن:

مدولاسیون اسمز معکوس

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب نیمه صنعتی

آب شیرین کن کشاورزی

این صفحه را به اشتراک بگذارید